2020/00155 - ABF - hälsosam arbetsplats

Diarienummer:
2020/00155
Namn:
ABF - hälsosam arbetsplats
Projektnummer:
2020/00155
Projektägare:
ABF Malmö, ABF Malmö
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
21
Projektperiod:
2020-09-01 - 2022-03-31
Total projektbudget:
914 399
Beviljat ESF-stöd:
432 542
Kontaktperson:
Sofie Persson
E-post:
sofie.persson@abf.se
Stödmottagare postnr:
21158
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

ABF Malmö är en ideell organisation med brett uppdrag som ser förändrade förutsättningar framåt. För att kunna fortsätta uppfylla vårt stora uppdrag behöver vi se över hur vi organiserar oss, vilken riktning vi ska ta som organisation och vilka arbetssätt och metoder vi använder i vårt arbete.

I det här projektet kommer vi att arbeta utifrån tre mål:

Mål 1: Individuell kompetensutveckling
Med syftet att personalen ska känna sig trygga och inspirerade i sitt uppdrag och i sina arbetsuppgifter och att de har tillräcklig kompetens för att göra sitt jobb.

Mål 2: Hälsosam arbetsplats
Med syftet att skapa en inkluderande och hälsosam arbetsplats med samsyn kring vision och strategi, utarbetade rutiner för administration och gemensamma/allmänna arbetssätt. Arbetet kommer att synkas med det psykosociala arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, samt ha stort fokus på hur vi som organisation och arbetsplats kan vara jämställd, tillgänglig och inkluderande.

Mål 3 - Spridning av modell till andra organisationer
Med syftet att testa, utvärdera och förankra den modell för hälsosam arbetsplats som mål 2 rymmer utifrån olika organisationers förutsättningar och behov och sedan sprida den till andra ABF-avdelningar och organisationer.

Projektorganisationen kommer att bestå av projektledning fördelat på tre personer. Anställda kommer dels att delta genom egna kompetenshöjande insatser och dels att bidra till projektets resultat genom att delta i organisationsutvecklingen.

Projektet planerar att pågå mellan 1/9 2020-31/3 2022.