2020/00152 - Fortsatt SLA

Namn:
Fortsatt SLA
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Kommunförbundet Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län
Projektnummer:
2020/00152
Planerat antal deltagare:
525
Projektperiod:
2020-08-17 - 2022-12-31
Total projektbudget:
36 616 316
Beviljat ESF-stöd:
17 208 363
Kontaktperson:
Peo Fahlström
E-post:
per-olof.fahlstrom@kfkl.se
Specifikt mål:
2.3

Fortsatt Samverkan leder till arbete syftar till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på sikt ska börja arbeta eller utbilda sig. Projektet syftar också till att skapa en strategisk samverkan mellan deltagande aktörer. Metoderna för projektet bygger på en tätare samverkan genom att samordna lokala och regionala aktörer och insatser för att kunna ge individanpassat stöd som främjar att målgrupperna antingen ska komma i arbete, studier eller ett steg närmare mot egen försörjning. Projektet genomförs på tre nivåer: individnivå, organisationsnivå och regional nivå. På individ- och organisationsnivå arbetar projektet med individen i centrum. Projektet har en metodutvecklande ansats där vi kommer att använda sig av vissa övergripande verktyg: mobila team, praktiksamordning, matchning, sökandelots, delaktighetsmodellen, fokusgrupper samt validering. På regional nivå arbetar projektet för att skapa samverkan mellan aktörer som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, utbildning och kompetensförsörjning.

Projektets primära målgrupp är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och uppfyller en eller flera av följande kriterier: är unga, nyanländ, långtidsarbetslös mer än 12 månader, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller är eller har varit sjukskrivna och är i behov av stöd för återgång till arbete.

Projektet drivs av Kommunförbundet Kalmar län i samverkan med sju av länets kommuner; Emmaboda kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, Hultsfreds kommun, Torsås kommun, Västerviks kommun, samt Företagarna och Samordningsför-bundet.