information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00142 - SpiK

Projektnummer:
2020/00142
Projektägare:
Växjö kommun, Arbete och välfärd, Växjö kommun, Arbete och välfärd
Namn:
SpiK
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
257
Projektperiod:
2020-08-03 - 2022-12-31
Total projektbudget:
33 088 611
Beviljat ESF-stöd:
15 541 812
Kontaktperson:
Andreas Green-Krooneman
E-post:
andreas.green-krooneman@vaxjo.se
Stödmottagare postnr:
35112
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet syftar till att fler kvinnor och män i åldersspannet 18-64 år med sammansatt problematik ska närma sig arbetsmarknaden, få fler valmöjligheter, erhålla individanpassat stöd samt få bättre livskvalité. Projektet ämnar även utveckla samverkan mellan deltagande myndigheter och organisationer i deras arbete med arbetslivsinriktad rehabilitering och för-rehabiliterande insatser för målgruppen.

Projektet ska angripa målgruppens och organisationernas hinder med hjälp av metoden användardriven utveckling. Genom att i alla steg involvera användaren, oavsett om det rör en individ eller en organisation, säkerställs träffsäkerheten i de förändringar man har för avsikt att genomföra. Fokus ligger vidare på att testa, ändra riktning vid behov, testa på nytt, för att i ett slutskede kunna genomföra välförankrade och grundade förändringar. Målet är att skapa individuella kompetenshöjande insatser som på lång sikt leder till självförsörjning.