2020/00140 - DAN Digital Aktivering Nätverk

Namn:
DAN Digital Aktivering Nätverk
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Höörs kommun, Kultur arbete och folkhälsa
Projektnummer:
2020/00140
Planerat antal deltagare:
48
Projektperiod:
2020-09-01 - 2022-08-31
Total projektbudget:
3 612 228
Beviljat ESF-stöd:
1 697 728
Kontaktperson:
Susanne Persson
E-post:
susanne.persson@hoor.se
Specifikt mål:
2.1

DAN - Digital, aktivering och nätverk.
Projektet bedrivs av Höörs kommun med de övergripande målen:
Digitala kunskaper ska ge deltagare en ökad möjlighet till samhällsnärvaro, arbetssökande och utbildning.
Aktivering ska ge deltagare möjlighet att utveckla förmågor som gör att de kommer närmare arbete. Detta ska även möjlighet till att utmana föreställningar och fördomar om arbete och kön samt ökad förståelse för samhällsfunktioner och näringsliv.
Nätverk projektet syftar till att genom nätverk ge tillgång till en större arbetskraft för arbetsgivare och fler arbeten för arbetssökande samt en samverkan med ideella sektorn som stödjer detta.