2020/00119 - Hållbar tillväxt i småföretag

Namn:
Hållbar tillväxt i småföretag
Region:
Västsverige
Projektägare:
Nyföretagarcentrum Göteborgsregionen, Göteborg
Projektnummer:
2020/00119
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2020-09-01 - 2022-08-31
Total projektbudget:
6 364 686
Beviljat ESF-stöd:
2 982 852
Kontaktperson:
Dennis Dehiller
E-post:
dennis.dehiller@nyforetagarcentrum.se
Specifikt mål:
1.1

Vi på Nyföretagarcentrum har uppmärksammat att ett flertal småföretag har svårigheter att bemöta förändringarna i samhället. Digitalisering, globalisering, utveckling av AI gör att dom små företagen har behov av att kompetensutveckling av ledare och medarbetare. Vi skickade ut en enkät till ett hundratal medlemsföretag för att undersöka intresset och behovet av kompetensutveckling. I dagsläget har vi fått svar av 63 medlemsföretag att de har ett stort kompetensutvecklingsbehov, särskilt i praktisk företagsekonomi, digitalisering, praktiskt ledarskap och HR, marknadsföring och PR. Det kommer in intresseanmälningar under tiden vi arbetar med ansökan. Vi tänker rekrytera nya företag, c:a 100 st för att genomföra kompetensutvecklingsinsatserna. Projektet syftar till att utveckla och stärka kompetensen hos ledare och medarbetare i småföretagen så att företagen kan utvecklas och medarbetarna står bättre rustade inför framtiden och marknadens utveckling. Vidare syftar projektet till att utveckla en varaktig plattform för lärande och kompetensutveckling. Projektet kommer att pågå mellan September 2020 och September 2022.