2020/00095 - E-resurs 2.0

Diarienummer:
2020/00095
Namn:
E-resurs 2.0
Projektnummer:
2020/00095
Projektägare:
Örebro kommun, Förvaltningen för Utbilding, Försörjning och Arbete
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
170
Projektperiod:
2020-08-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
14 231 412
Beviljat ESF-stöd:
6 757 393
Kontaktperson:
Janis Lancereau
E-post:
janis.lancereau@startcentrum.se
Stödmottagare postnr:
70135
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Det finns ett stort behov av att hitta nya metoder och arbetssätt för att öka övergångarna till egenförsörjning för de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. En stor del av denna målgrupp finns inom kommunens verksamhet. Kommunerna har traditionellt sett främst arbetat med åtgärder som syftar till att individer ska komma till anställning eller högre studier. E-resurs 2.0 vill etablera en tredje väg till egenförsörjning; entreprenörskap och företagande. Genom att använda entreprenörskap som ett verktyg vill vi öka sysselsättningsgraden i målgruppen. Målgruppen för E-resurs 2.0 kommer vara individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och finns i kommunens verksamhet (försörjningsstöd, etableringen och/eller grundläggande vuxenutbildning). Därtill kommer projektet genomföra aktiviteter för relevant personal inom de deltagande kommunerna. Personalen ska få en ökad förståelse för entreprenörskap och företagande samt öka kunskapen hur de kan visa "den tredje vägen" för individer inom målgrupp, oavsett individens kön, etnicitet, religion eller funktionvariationer. E-resurs 2.0 ska verka för att individer, utifrån deras egna förutsättningar, ska få möjlighet att skapa egenförsörjning.

Genom projektets aktiviteter förflyttas individen framåt i en process. Syftet är inte att alla ur målgruppen ska bli företagare men alla bör vara medvetna om möjligheten. Processen delas in i 5 olika steg: omedveten – medveten - idésök – möjligheter - planering - start. Denna process är framtagen av CEED – Centre for Entrepreneurship, Education and Development Inc. och används i många entreprenörskapsfrämjande organisationer runt om i världen. E-resurs ska kunna hjälpa individen genom hela processen genom att undanröja hinder.

Projektet förväntas att genom projektets aktiviteter på sikt kunna nå följande effekter:
- Ökade möjligheter för män och kvinnor, oavsett förutsättningar, att bli egenförsörjande genom eget företag.
- Fler individer som utvecklar sina entreprenöriella förmågor, vilket ökar individens möjligheter på arbetsmarknaden.
- Tillväxt genom ett mer mångfacetterat näringsliv.
- Nyanlända kan snabbare etablera sig i Sverige.
- Mindre antal individer i försörjningsstöd
- Tillväxt genom ett mångfacetterat näringsliv

Deltagande kommuner: Örebro kommun (projektägare), Hällefors kommun, Karlskoga kommun, Kumla kommun och Nora kommun. Karlskoga kommun och Degerfors kommun samverkar gällande vuxenutbildningen därför kan även deltagare från Degerfors kommun bli aktuellt.