2020/00094 - Försteg

Projektnummer:
2020/00094
Projektägare:
Samordningsförbundet Östra Östergötland, Samordningsordningsförbundet Östra Östergötland
Namn:
Försteg
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2020-10-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
13 551 291
Beviljat ESF-stöd:
6 354 493
Kontaktperson:
Karin Johansson
E-post:
karin.johansson2@soderkoping.se
Stödmottagare postnr:
60227
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet ska arbeta med de personer som inte fångas upp av de ordinarie verksamheterna, personer som på grund av att de står för långt från arbetsmarknaden inte får vara med och ta del av Arbetsförmedlingens eller kommunernas rehabiliteringsinsatser. Projektet mål är att bygga upp verksamheter och arbetssätt som stegförflyttar dessa människor till att bli arbetsföra och redo för ordinarie arbetsmarknadsinriktade verksamheter hos AF eller kommunen. Vi kallar detta för en Förstegsverksamhet, dvs steget innan individen är redo för matchning mot arbete eller studier. Projektet ska arbeta med motivation, hälsofrämjande insatser samt arbetsträning. En stor del av arbetsträningen i projektet kommer att handla om grön rehabilitering. Ett annat fokus i projektet är bygga upp en förbättrad myndighetssamverkan i hela rehabiliteringskedjan som är sömlös (det vi benämner "bron") kring projektets målgrupper. Projektet genomförs i samverkan mellan Samordningsförbundet Östra Östergötland som projektägare och förbundets medlemmarna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen samt kommunerna Valdemarsvik och Söderköping. Finspångs kommun kommer också medverka i projektet som mottagare av lärande. Arbetsförmedlingens roll i projektet är i första hand att vara "brobyggare" för individer i projektet in till Arbetsförmedlingens insatser och program. Arbetsförmedlingen kommer också medverka vid SIP-möten (samordnad individuell planering) och bidra med kunskap och information. Försäkringskassan har en liknande roll i projektet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är också med som remittenter till projektet men ansvarar inte för driften av försteget. Projektet kommer att ha en hög ambition när det gäller tillvaratagande och spridande av goda resultat. Som ett led i detta kommer projektets utvärdering ha en tydlig inriktning mot att bidra till spridning och tillvaratagande.