information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00088 - EVIKOMP 2.0

Projektnummer:
2020/00088
Projektägare:
Linköpings kommun, Social- och omsorgsförvaltningen
Namn:
EVIKOMP 2.0
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
2500
Projektperiod:
2020-12-01 - 2022-11-30
Total projektbudget:
24 667 308
Beviljat ESF-stöd:
11 586 010
Kontaktperson:
Gunilla Starräng
E-post:
gunilla.starrang@linkoping.se
Stödmottagare postnr:
58181
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Visionen är attraktiva och lärande arbetsplatser där medarbetarna får förutsättningar att utveckla en reflekterande och lösningsinriktad kompetens som stärker deras position på arbetsmarknaden och som samtidigt kommer till nytta i verksamheten.

Arbetsplatser inom vård och omsorg har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och saknar ofta strukturerade metoder för arbetsplatslärande. Ofta anställs därför personer som helt eller delvis saknar utbildning och erfarenhet, inte sällan i kombination med begränsade kunskaper i svenska språket. Medarbetare behöver kompetensutveckling inom många områden och arbetsplatser behöver också bli bättre på att omsätta och dela kunskap i verksamheten.

Arbete inom vård och omsorg utgörs till viss del av rutinbaserade uppgifter som upprepas på liknande sätt och regelstyrda aktiviteter där det utifrån omständighet finns några möjliga alternativ att utföra arbetsuppgiften. Men det uppstår också många situationer som ställer krav på att medarbetare måste kunna fatta självständiga beslut, hantera osäkerhet och hitta lösningar på nya problem. Framtidens vårdkompetens behöver ha förmågan att växla mellan dessa nivåer. För att öka potentialen för lärande behövs också utrymme och förmåga för reflektion.

Därför har Evikomp utvecklat en flexibel lärandemodell och digital plattform som ska främja arbetsplatslärande. Denna vidareutvecklas nu med mera innehåll och möjligheter för fler att delta. I nya Evikomp 2.0 samverkar Linköpings kommun med Uppsala, Norrköping, Mjölby, Söderköping, Åtvidaberg, Valdemarsvik, Ödeshög, Finspång, Ydre, Boxholm, Kinda, Vadstena, Motala, Kommunalförbundet Itsam, Region Östergötland, FoU-Södermanland (där Region Södermanland och 9 kommuner ingår). Totalt handlar det om 17 parter i 3 län. I Evikomp 2.0 har projektets målgrupp breddats och omfattar även personal på vårdcentraler.

Evikomp 2.0 ska utveckla arbetsplatslärandet på 100 arbetsplatser och kompetensutveckla 2500 medarbetare och 200 chefer. Lärandemodellen omfattar:

KOMPETENSUTVECKLING FÖR MEDARBETARE I DIGITAL PLATTFORM
Kompetensutvecklingen för medarbetare genomförs i en digital plattform eller lärarlett på arbetsplatsen. Den digitala plattformen omfattar filmer, reflektionsövningar samt instruerande material. Utbildningsmodulerna finns på svenska, engelska, spanska, arabiska, dari, thailändska, ryska och italienska. I Evikomp 2.0 kommer det att finnas cirka 80 utbildningsmoduler under 12 spår:

Spår 1, Ny på jobbet
Spår 2 , Vårdens grunder och teori
Spår 3, Vara människa
Spår 4, Diskriminering
Spår 6, Funktionsnedsättning (LSS)
Spår 7, Demens
Spår 8, Framtid, arbetsplatslärande och legitimerad personal
Spår 9 Psykiatri och våld
Spår 10 Arbetet på vårdcentral
Spår 11 Döden och existentiella frågor
Spår 12 Att använda välfärdsteknik

UTBILDNING FÖR CHEFER OCH ARBETSPLATSKOORDINATORER
Utbildning i "Att leda lärande" och "Grundkurs i tjänstedesign" (Innovationsguiden/SKR). Chefer och arbetsplatskoordinatorer kommer även att utbildas i hur den digitala plattformen fungerar och i administration av deltagande.

STÖD AV KOMPETENSSAMORDNARE FÖR ATT IMPLEMENTERA ARBETSPLATSLÄRANDE
En viktig del i lärandemodellen är att arbetsplatser får stöd av projektets kompetenssamordnare för att utveckla ett hållbart arbetsplatslärande.

PODD FÖR REFLEKTIONSSTÖD OCH FÖRDJUPNING
Till varje utbildningsspår görs en podd med två avsnitt, där det ena avsnittet är ett reflektionsstöd direkt kopplat till filmer och övrigt material i modulerna och det andra avsnittet är en fördjupning med inbjudna gäster som kan vara deltagare, experter, brukare och politiker.

INNOVATION LAB
Arbetsplatser som vill testa nya former för lärande har möjlighet att delta som Innovation Lab. Att vara ett Innovation Lab inom Evikomp 2.0 kräver att chefer går Grundkurs i tjänstedesign, att man involverar brukare och andra professioner/aktörer (HR, beslutsfattare, ideella organisationer etc). Man ska även öppna upp arbetsplatsen för produktion av filmer till de nya utbildningsmodulerna. Varje Innovation Lab väljer ett innovationstema som till exempel kan handla om arbetssätt, existentiella frågor eller ny teknik. Arbetsplatser som är innovation Lab har förtur att delta i transnationellt utbyte.

Övriga samarbetsparter är Vård- och Omsorgscollege, Byrån mot diskriminering i Östergötland HELIX Competence Centre vid Linköpings Universitet

Mål i projektet:
• Förbättra arbetsplatsernas förmåga till arbetsplatslärande – få in lärandet i vardagen, systematiskt och kontinuerligt - att medarbetare och organisation utvecklas parallellt.
• Cheferna ska vid projektets slut ha ökat sin tillit till medarbetarna.
• Medarbetarna vid projektets slut ha ökat sin tillit till chefen.
• Chefernas ska vid projektets slut ha förbättrat sin förmåga att driva lärande.
• Medarbetarna ska vid projektets slut känna att deras handlingsutrymme har blivit större.
• Medarbetarna ska vid projektets slut ha ökat sin förmåga till självreflektion.
• Medarbetarna ska vid projektets slut ha uppge att man börjat tänka, känna och göra annorlunda i arbetet.
• Män respektive kvinnor som deltar i projektet ska vid projektets slut ha ökat sina kunskaper gällande jämställdhet.
• Alla deltagare ska uppge att de har kunnat delta i projektet utan hinder.
• Män respektive kvinnor ska vid projektets slut uppge att de har fått verktyg och strategier för att hantera att de själva utsätts för diskriminering samt hur uppmärksammat förtryck och diskriminering ska bemötas och motverkas.