2020/00083 - MIKA YB

Diarienummer:
2020/00083
Namn:
MIKA YB
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00083
Projektägare:
Katrineholms kommun, Service- och Teknikförvaltningen
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
45
Projektperiod:
2020-08-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
5 980 481
Beviljat ESF-stöd:
2 835 103
Kontaktperson:
Kerstin Thuresson
E-post:
kerstin.thuresson@katrineholm.se
Stödmottagare postnr:
64127
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Det finns ett antal utmaningar och möjligheter när det gäller långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor och män inom arbetsmarknaden för gröna näringar, service och måltider i Katrineholm. MIKA utbildnings-projektet vill öka andelen utrikes födda inom dessa branscher och skapa förutsättningar för fler utrikesfödda skall välja de gröna näringarna, service eller måltidssektorn och fler att välja arbete inom offentlig sektor. Projektet ska göra detta genom att utveckla en utbildningsmetod för att påverka dessa mönster med få utrikes födda på arbetsmarknaden inom matproduktion, gröna näringar, service och matlagning.
Rent praktiskt handlar det om att etablera ett utbildande praktikprogram med kombinerad yrkessvenska där långtidsarbetslösa utrikes födda genomgå en yrkesutbildning kopplat till matproduktion, matlagning och service och gröna näringar med teorimoduler kring yrkeskunskap och yrkessvenska.
Inför genomförs en analys kring kön och etnicitet på arbetsmarknaden inom de gröna näringarna och måltidsverksamhet samt kring deltagarnas situation i Katrineholm för att förstå varför situationen ser ut som den gör. Utifrån detta planeras utbildningsmoduler för deltagare såväl som praktikplatser och arbetsgivare.
Det övergripande målet är att fler utrikes födda ska ta plats på yrkesutbildningar inom de gröna näringarna, service och måltidssektorn för att få verktyg att bli självförsörjande.
Projektmålet är att utveckla en utbildningsmetod för att påverka skeva mönster på arbetsmarknaden inom matproduktion och matlagning för att fler utrikes födda med låg utbildning skall komma till utbildning och till egen försörjning.

Delmål: - Minst 45 långtidsarbetslösa med företrädesvis utrikes bakgrund har fått förutsättningar att gå yrkesutbildning inom de gröna näringarna, service och/eller måltidsverksamhet
- Metod utvecklad för att påverka möjligheter för utrikesfödda att kunna tillgodogöra sig och tillhandahåll en yrkesutbildning inom de gröna näringarna, service och måltidsverksamhet
- Metod utvecklad för att öka efterfrågan på deltagarnas kompetens.