2020/00082 - Grön kompetens - Livsmedel

Diarienummer:
2020/00082
Namn:
Grön kompetens - Livsmedel
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00082
Projektägare:
AgroÖst ideell förening, AgroÖst
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
37
Projektperiod:
2020-07-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
5 809 937
Beviljat ESF-stöd:
2 759 858
Kontaktperson:
Malin Myhrberg
E-post:
malin.myhrberg@agroorebro.se
Stödmottagare postnr:
59076
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Det finns lösningar på livsmedelssektorns rekryteringsbehov. Genom strukturerade arbetsmetoder för onboarding av ny personal är vi övertygade om att branschen kan lösa rekryteringsproblematiken den står inför. Företagen behöver verktyg, modeller, rekryteringsutbildningar och anpassade korta utbildningar som stöd för att våga rekrytera och öka tillväxten i sina företag och livsmedelsbranschen i sin helhet.

- Erbjuda företag inom livsmedelssektorn kompetensutveckling för att underlätta mottagandet av nyanlända eller språksvaga individer.
- Skapa en arbetsmodell (introduktionsprogram) för mottagande av nyanlända i livsmedelssektorn.
- Utveckla en kartläggningsmodell för att underlätta matchning av nyanlända i livsmedelssektorn.
- Identifiera behov samt potentiellt utbildningsupplägg och utbildningsinnehåll för effektiva rekryterande utbildningsinsatser med fokus att utbildningarna i framtiden ska generera anställningar inom livsmedelssektorn.
- Utveckla metoder och lösningar för att säkerställa utbildningar som på så kort tid som möjligt gör en så stor skillnad som möjligt utifrån såväl ett bransch- som ett individperspektiv.