2020/00055 - Kompetenscentrum - VoO

Diarienummer:
2020/00055
Namn:
Kompetenscentrum - VoO
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00055
Projektägare:
Sala kommun, Vård och Omsorg
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
1050
Projektperiod:
2020-10-01 - 2022-09-30
Total projektbudget:
12 542 560
Beviljat ESF-stöd:
5 906 690
Kontaktperson:
Christina Söderström-Nilsson
E-post:
christina.soderstromnilsson@sala.se
Stödmottagare postnr:
73325
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Då Sveriges befolkning växer och flera skall försörjas av färre har Sala kommun skrivit denna ansökan Kompetenscentrum inom Vård och Omsorg. Den har tillkommit då vi i Sala kommun ser att vi måste ge våra anställda - och även vikarier - kontinuerlig kompetenshöjande insatser. Vi vill säkerställa att alla personal har rätt kompetens för sina uppgifter.
Vi kommer att erbjuda deltagarna utbildning i olika moduler inom olika ämnesområden. Alla kommer inte att gå alla moduler medan vissa kan känna att de behöver gå en modul flera gånger. Vi räknar med att sammanlagt skall 1050 personer delta i de kompetenshöjande insatserna.
Då majoriteten av de anställda inom Vårs och Omsorg består av kvinnor, kommer vi att försöka attrahera män att söka till området.