2020/00055 - Kompetenscentrum - VoO

Namn:
Kompetenscentrum - VoO
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Sala kommun, Vård och Omsorg
Projektnummer:
2020/00055
Planerat antal deltagare:
1050
Projektperiod:
2020-10-01 - 2022-09-30
Total projektbudget:
15 162 483
Beviljat ESF-stöd:
7 144 944
Kontaktperson:
Christina Söderström-Nilsson
E-post:
christina.soderstromnilsson@sala.se
Specifikt mål:
1.1

Då Sveriges befolkning växer och flera skall försörjas av färre har Sala kommun skrivit denna ansökan Kompetenscentrum inom Vård och Omsorg. Den har tillkommit då vi i Sala kommun ser att vi måste ge våra anställda - och även vikarier - kontinuerlig kompetenshöjande insatser. Vi vill säkerställa att alla personal har rätt kompetens för sina uppgifter.
Vi kommer att erbjuda deltagarna utbildning i olika moduler inom olika ämnesområden. Alla kommer inte att gå alla moduler medan vissa kan känna att de behöver gå en modul flera gånger. Vi räknar med att sammanlagt skall 1050 personer delta i de kompetenshöjande insatserna.
Då majoriteten av de anställda inom Vårs och Omsorg består av kvinnor, kommer vi att försöka attrahera män att söka till området.