information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00578 - Signum-Idéburet jobbspår

Projektnummer:
2019/00578
Projektägare:
Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission, Stadsmissionens arbetsintegration
Namn:
Signum-Idéburet jobbspår
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
70
Projektperiod:
2020-04-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
7 187 407
Beviljat ESF-stöd:
3 413 388
Kontaktperson:
Anna Bjulemar
E-post:
anna.bjulemar@stadsmissionen.org
Stödmottagare postnr:
41463
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102
Utvärderingsrapporter:

SIGNUM- Idéburet jobbspår
Stadsmissionen vill utveckla en modell för ett idéburet jobbspår!
Ett idéburet jobbspår är baserat på samverkan inom den idéburna sektorn för att bygga en modell som kortar vägarna och effektiviserar processerna för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden och bidra till en långsiktigt hållbar lösning som innebär en mer inkluderande arbetsmarknad. Ett idéburet jobbspår riktar sig till kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av en låg utbildningsgrad och/eller språksvaghet och brist på arbetslivserfarenhet.

Det övergripande syftet är dels att se till att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i eller närmare arbete eller utbildning, samt dels att utveckla en ny modell för samverkan mellan olika aktörer. Detta görs genom att utveckla en modell för samverkan som resulterar i ett intensivt program som varvar en arbetsinriktad utbildning och lärande av svenska SFI, med praktik i butik, kök/restaurang, städ eller lager/logistik. Projektmål 1 är att 50% av deltagarna befinner sig i arbete eller utbildning inom sex månader efter projektets avslut. Projektmål 2 är att det finns en beprövad och väl dokumenterad modell för att driva ett idéburet jobbspår.

Tillsammans med vår samarbetspartner Hjälmareds Folkhögskola vill vi utveckla en samverkansmodell för ett idéburet jobbspår för att öka sysselsättningsgraden för kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tillsammans med Lerums kommun och Göteborgs stads stadsdelar Västra Göteborg,Västra Hisingen och Angered vill vi under perioden april 2020-juni 2022 pröva och utveckla en modell för ett idéburet jobbspår som innebär att skapa en modell som för en effektiv väg till arbete eller studier för 70 deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden.