2019/00520 - MALMÖKRAFTEN 2.0

Diarienummer:
2019/00520
Namn:
MALMÖKRAFTEN 2.0
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2019/00520
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen Malmö
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
4000
Projektperiod:
2020-01-02 - 2022-12-31
Total projektbudget:
89 946 472
Beviljat ESF-stöd:
42 276 130
Kontaktperson:
Nina Aronsson
E-post:
nina.aronsson@arbetsformedlingen.se
Stödmottagare postnr:
20010
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

MALMÖKRAFTEN 2.0 betyder att Malmö stad tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne tar ett rejält krafttag för att förhindra rundgången mellan myndigheterna och optimera användningen av de arbetsmarknadspolitiska resurserna.

Ett 40-tal medarbetare från parterna flyttar ihop i gemensam lokal och jobbar tillsammans i multikompetenta team. Här finns arbetsförmedlare, vårdkoordinatorer från primärvården, handläggare från Försäkringskassan samt socialsekreterare, arbetsmarknadssekreterare och studie- och yrkesvägledare från Malmö stad.

Under de tre år som satsningen pågår kommer teamen att ha kontakt med 4 000 långtidsarbetslösa Malmöbor. Målet är att minst 1 800 ska gå till arbete eller studier. Ett metodstöd för myndighetsgemensamt arbete med stora flöden arbetssökande ska utvecklas och kvalitetssäkras under projektperioden.

Fyra myndighetsparter med gemensamt ansvar att göra skillnad.