2019/00520 - MALMÖKRAFTEN 2.0

Namn:
MALMÖKRAFTEN 2.0
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen Malmö
Projektnummer:
2019/00520
Planerat antal deltagare:
5600
Projektperiod:
2020-01-02 - 2022-12-31
Total projektbudget:
89 946 472
Beviljat ESF-stöd:
42 276 130
Kontaktperson:
Natalia Kuprijanko
E-post:
natalia.kuprijanko@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
2.1

MALMÖKRAFTEN 2.0 betyder att Malmö stad tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne tar ett rejält krafttag för att förhindra rundgången mellan myndigheterna och optimera användningen av de arbetsmarknadspolitiska resurserna.

Ett 40-tal medarbetare från parterna flyttar ihop i gemensam lokal och jobbar tillsammans i multikompetenta team. Här finns arbetsförmedlare, vårdkoordinatorer från primärvården, handläggare från Försäkringskassan samt socialsekreterare, arbetsmarknadssekreterare och studie- och yrkesvägledare från Malmö stad.

Under de två år och ett halvt som satsningen pågår kommer teamen att ha kontakt med 5 600 långtidsarbetslösa Malmöbor. Målet är att minst 2500 ska gå till arbete eller studier. Ett metodstöd för myndighetsgemensamt arbete med stora flöden arbetssökande ska utvecklas och kvalitetssäkras under projektperioden.

Fyra myndighetsparter med gemensamt ansvar att göra skillnad.