information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00492 - #vägled

Projektnummer:
2019/00492
Projektägare:
Region Uppsala, Avdelningen för regional utveckling
Namn:
#vägled
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2020-01-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
10 998 524
Beviljat ESF-stöd:
10 998 524
Kontaktperson:
Lennart Svanström
E-post:
lennart.svanstrom@regionuppsala.se
Stödmottagare postnr:
75125
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Projektet #vägled – Vägledning för framtidens arbetsmarknad i ÖMS!
Är ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala, Region Västmanland Region Örebro län, Regions Sörmland och Norrköpings kommun, med Region Uppsala som projektägare. Projektet ska bidra till att skapa och stimulera hållbara och mer strukturerade former för vägledning för studie- och yrkesval på lokal och regional nivå.
Projekttiden är 24 månader och utvecklingsarbetet kommer att ske 2020 och 2021. Utmaningarna identifierade utifrån projektets problemanalys är att strukturerna för vägledning inom skolan är idag varken jämlik, jämställd eller långsiktigt hållbar, att samverkan mellan skola och arbetsliv måste förbättras och stärkas strategiskt och operativt samtidigt som roller och ansvar behöver förtydligas och att glappen mellan de olika utbildningsnivåerna behöver minska.
För att möta dessa tre utmaningar behöver projektet utveckla metoder som stöder och underlättar för vägledningen på lokal och regional nivå. Metoder för mer strukturerad vägledning, metoder för samverkan mellan skola och arbetsliv samt metoder som minskar och förebygger glappen mellan utbildningsnivåerna. Projektet ska även bidra till att det sker förtydligande av roller och ansvar kring vägledning, tydligare styrning, ledning och samordning för vägledning, planer för vägledning i samverkan samt kompetensutveckling för skolledare och huvudmän.
Då tydliga metodval är ett krav kommer projektet bland annat formas med inspiration och verktyg från design thinking (tjänstedesign). En metod för att skapa hög delaktighet bland samverkansparter och intressenter.
Målgruppen för projektet är primärt skolhuvudmän, skolledare, skolförvaltning, arbetsgivare och branschorganisationer. Samverkan kommer att ske med Skolverket och Arbetsförmedlingen samt andra berörd myndigheter.