information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00490 - Korta etableringen kvot

Namn:
Korta etableringen kvot
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Linköpings kommun, Arbetsmarknadscentrum
Projektnummer:
2019/00490
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2020-03-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
5 999 717
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
5 999 717
Kontaktperson:
Ina Hasanbegovic
E-post:
ina.hasanbegovic@linkoping.se
Specifikt mål:
2.3

Stora grupper nyanlända i Linköpings kommun söker sig till socialförvaltningen när tiden i etableringen är över och många fastnar i försörjningsstöd. Projektet ska ta fram ett nytt arbetssätt som direkt vid anvisning till bosättning i kommunen identifierar de nyanlända som är i riskzonen för lång etableringstid. De kommer att erbjudas förstärkta, tidiga insatser för snabbare integration. Projektet syftar till att pröva ett arbetssätt som går utöver det kommunala grunduppdraget inom etableringen. Det övergripande målet är att nyanländas behov av långvarigt försörjningsstöd ska minska genom att deras etableringstid kortas och deras delaktighet ökar.

Projektet kommer att arbeta med nyanlända med uppehållstillstånd, inklusive kvotflyktingar, i åldern 20-64 år, anvisade för bosättning i Linköpings kommun, och som har en sammansatt problematik i form av ohälsa eller funktionsnedsättning, låg utbildningsnivå eller liten arbetslivserfarenhet som gör att de bedöms vara i riskzonen för lång etableringstid och att hamna i försörjningsstöd.

Deltagarna kommer att få förstärkta insatser – praktik, case manager och hälsofrämjande insatser redan under etableringstiden. Detta kommer att ske parallellt med att individerna går på SFI/utbildningsplikt och SO enligt sin handlingsplan från Arbetsförmedlingen. Insatserna i projektet kommer framförallt ha individuellt fokus, men en gång i månaden kommer det att genomföras dialogmöten med olika teman i grupp. Teman kommer att väljas efter gruppens behov och önskemål, men kan till exempel handla om egenvård, jämställdhet eller yrkesinformation. Hälften av gångerna genomförs mötena med projektpersonal och hälften med inbjudna föreläsare eller gäster. De kan även genomföras som studiebesök.

Projektets insatser kommer att utgå från individens behov och ett holistiskt tillvägagångssätt.