information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00483 - Språka i samverkan

Namn:
Språka i samverkan
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
FINSAM Degerfors Karlskoga, SAMORDNINGSFÖRBUNDET KARLSKOGA/DEGERFORS I ÖREBRO LÄN
Projektnummer:
2019/00483
Planerat antal deltagare:
20
Projektperiod:
2020-01-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
4 524 471
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
4 524 471
Kontaktperson:
Mari Cedervall
E-post:
mari.cedervall@finsam.eu
Specifikt mål:
2.3

Projektet Språka i Samverkan är ett tvärsektoriellt initiativ som vänder sig till gruppen nyanlända med sammansatt problematik som står långt från arbetsmarknaden. Projektägaren Finsam är den enda lagstadgade samverkansarenan i Sverige och är duktiga på samverkan inom offentlig sektor, kunniga på att samverka med näringsliv och sjukvård – och i ett gemensamt initiativ med den ideella paraplyorganisationen Möckelnföreningarna öppnas möjligheten att inleda samverkan med civilsamhällets resurser.
Finsam och Möckelnföreningarna har som ambition att i detta projekt använda tidigare erfarenheter och beprövade metoder inom respektive verksamheter för att utveckla en samverkan som möter upp de behov som finns i lokalsamhället gällande målgruppen nyanlända med sammansatt problematik.

Syftet med Språka i Samverkan är att:
- skapa ett individanpassat projektet för män och kvinnor som anlänt till Sverige under senare år, boende i Karlskoga och Degerfors kommuner, i åldrarna 16-65 år som står långt från arbetsmarknaden och som stått utanför arbetsmarknaden mer än 12 månader.
- utveckla tidigare beprövad metod "SPRÅKA" mot nämnda målgrupp
- integrera projektet i Finsamfinansierade verksamheten Coachingteamet
- utbilda deltagare i föreningskunskap och demokratisk kultur
- utbilda handläggare i tvärsektoriell samverkan och idéburen sektor
- kartlägga och tydliggöra vad den sammansatta problematiken utgörs av för varje enskild individ

Projektet har som målsättning att öka målgruppens individuella förutsättningar att nå egenförsörjning via arbete eller studier, samt att genom tvärsektoriell samverkan fånga upp och stötta den grupp nyanlända i lokalsamhället med sammansatt problematik.