information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00481 - Inkluderingsprojekt

Projektnummer:
2019/00481
Projektägare:
Nobina Sverige AB, Nobina Sverige AB
Namn:
Inkluderingsprojekt
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
1055
Projektperiod:
2019-12-02 - 2021-10-01
Total projektbudget:
4 929 026
Beviljat ESF-stöd:
2 316 642
Kontaktperson:
Hanna Frimansson
E-post:
hanna.frimansson@nobina.se
Stödmottagare postnr:
17106
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet består av tre delar med olika utföranden och olika fokusområden.

• Den första delen består av att vi ska uppdatera en redan befintlig mångfaldsbok som riktar sig till hela Nobina.
• Det andra delen i projektet är en inkluderingsutbildning.
• Det sista delen i projektet är en integrerande del där medarbetarkategorin bussförare får möjligheten att utveckla sitt svenska språk via digital språkutbildning, Lingio.

Det är inkluderingsutbildningen som styr projekttiden då de andra två områdena sker parallellt med inkluderingsutbildningen. Inkluderingsbildningen sker på 10 olika trafikområden samt huvudkontoret även kallat "trafikområde(n)". Varje enskild inkluderingsutbildning är uppdelad på tre moduler per trafikområde. Projektet börjar ca två månader innan utbildningen startar för analysering och planering och avslutas sedan tre månader efter sista utbildningstillfället för att vi ska kunna utvärdera. Vi har tagit semestertider och övriga perioder för lov i beaktande vid planering då vi vill undvika bortfall av deltagare.