information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00475 - Attraktiv Industri

Projektnummer:
2019/00475
Projektägare:
Falun Borlänge Regionen AB, Falun Borlänge Regionen AB
Namn:
Attraktiv Industri
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2020-02-01 - 2022-05-01
Total projektbudget:
2 755 564
Beviljat ESF-stöd:
1 295 115
Kontaktperson:
Mika Söderström
E-post:
mika.soderstrom@fbregionen.se
Stödmottagare postnr:
78170
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Alltför många unga har idag en dålig kunskap om arbetslivet. Det är heller inte lätt att i tidig ålder sätta sig in i det framtida yrkeslivet. Att få egna erfarenheter och kontakter med arbetslivet under högstadie- och gymnasieutbildningen kan ge elever en bättre bild och förbättra valkompetensen. Därför är det värdefullt att fler elever får möjlighet till kontakter av hög kvalitet med arbetsgivare. Att stödja unga i deras studieval är också en förhållandevis billig insats i arbetet med att skapa bättre matchning på arbetsmarknaden. Det övergripande syftet med projektet är att underlätta ungas övergång mellan studier och arbete. På sikt leder detta till att stärka industrins möjlighet till kompetensförsörjning genom att unga får insikter om möjligheterna i denna framtidsbransch och stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Dagens unga har en bristande insikt om arbetsmarknaden och studie – och yrkesvalen som de gör är till stor del inte medvetna. I Dalarna utmärker sig bland annat industri som en bransch vilken behöver extra insatser för att vi ska nå en bättre kompetensförsörjning. Industrin är stora arbetsgivare i hela regionen och utmärker sig negativt ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Branschen är starkt könssegregerad och det mönstret syns också inom utbildningarna som leder dit. Det finns ett stort behov av att rekrytera kompetens samtidigt som vi märker att många elever väljer bort sektorn på grund av förutfattade meningar. Bristen på kompetens, särskilt inom industrisektorn får också konsekvenser i många små- och medelstora företag som i stor omfattning är knutna till industrin i vår region. Projektet kommer ta fram metoder för att utveckla nya, kreativa och effektiva sätt att stärka kopplingen mellan arbetsliv och utbildning och därigenom underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden och på sikt bidra till en bättre kompetensförsörjning.