2019/00470 - Växtzon Oändlig

Diarienummer:
2019/00470
Namn:
Växtzon Oändlig
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2019/00470
Projektägare:
Bodens kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, JobbCenter
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
114
Projektperiod:
2020-02-03 - 2022-08-31
Total projektbudget:
7 903 011
Beviljat ESF-stöd:
3 727 949
Kontaktperson:
Helena Löfgren
E-post:
helena.lofgren@boden.se
Stödmottagare postnr:
96186
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektet skall arbeta med mänskligt växande till hjälp med detta, som medel använder projektet odling i växthus.