2019/00467 - Socialt B&B i Tornedalen

Projektnummer:
2019/00467
Projektägare:
Stiftelsen Tornedalens Folkhögskola, Tornedalens Folkhögskola
Namn:
Socialt B&B i Tornedalen
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2020-01-02 - 2022-06-30
Total projektbudget:
5 435 501
Beviljat ESF-stöd:
3 641 696
Kontaktperson:
Johan Taavo
E-post:
johan.taavo@tornedalen.se
Stödmottagare postnr:
95731
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Tornedalens Folkhögskola och Övertorneå kommun vill genom sina tidigare erfarenheter och kunskaper ta ett steg till i arbetet med att stötta människor långt från den öppna arbetsmarknaden.

För att Övertorneå kommun ska kunna möta arbetskraftsbehovet de närmsta åren krävs att vi tar tillvara den arbetskraft som finns och ge dem möjligheter att arbeta 100 % av sin förmåga. Det här är inte bara viktigt för arbetskraftsbehovet utan även för att finnas i framkant vad gäller stöttning till individer så att Övertorneå blir en mer attraktiv plats att bo och leva på.

Under 2019 kommer Arbetsförmedlingens kontor i Övertorneå att stängas och kontakten med arbetssökande kommer ske på distans via mail och telefon samt kontor fem till tio mil från Övertorneå. Det kommer här finnas en lucka att fylla för kommun och övriga samhälle. De som drabbas är de som behöver mer stöd och hjälp och kanske inte kan hantera de nya krav som ställs i och med mindre personlig kontakt.

I det här projektet ser vi en stor potential för arbetssökande att närma sig arbetsmarknaden. Om vi kan erbjuda en plattform byggd på egenmakt där de får vara med att utveckla verksamheter samtidigt som de hela tiden får stöttning och sedan får flera vägval att ta när de är redo ser vi stor potential att lyckas lotsa dem närmare arbetsmarknaden.

Vi vill genom projektet tillföra kunskap om socialt företagande till deltagare som är motiverade att utveckla sitt entreprenörskap. Vi vill även ta del av kunskaper och erfarenheter från sociala företag inom Le Mat för att hjälpa deltagarna att själva starta upp ett socialt företag, gärna inom Le Mat- koncernen.

Detta är ett projekt som ska pågå i 30 månader. Efter avslutat projekt ska vissa deltagare vara redo att driva ett socialt företag enligt den modell som utvecklats. Andra deltagare har ökat sin anställningsbarhet eller gått vidare till utbildning för att läsa in sin gymnasiekompetens.