information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00466 - PRIORI

Projektnummer:
2019/00466
Projektägare:
Urkraft Service AB, Urkraft
Namn:
PRIORI
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
70
Projektperiod:
2020-01-02 - 2022-06-30
Total projektbudget:
9 522 288
Beviljat ESF-stöd:
6 349 947
Kontaktperson:
Therese Lundgren
E-post:
therese@urkraft.se
Stödmottagare postnr:
93162
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

PRIORI är ett pilotprojekt mellan offentlig sektor, social ekonomi och näringslivet för att testa nya innovativa metoder i ett partnerskap som inte tidigare arbetat tillsammans för att stötta de individer som riskerar att hamna i ett permanent utanförskap.

PRIORI bygger på tanken att samverkan mellan det offentliga och privata samt idéburna sektorn kan vara nyckeln i att kunna möta de utmaningar som vi står inför. Både genom att rusta de individer som befinner sig särskilt långt från arbetsmarknaden men också för att möta det framtida kompetensförsörjningsbehovet som vårt samhälle har när vi utgår från den arbetskraft vi faktiskt har.

Det finns ett akut behov av att förbereda människor, utforma och tydliggöra stödstrukturer i ett samhällssystem som stänger ute människor men också anpassa arbetsplatser på ett mer effektivt sätt så att fler människor bereds plats i samhället. OCH hitta ett värdigt alternativ för de människor som inte kommer att kunna arbeta.

Vi vill bland annat i skapa bättre förutsättningar för Arbetsintegrerade sociala företag att utveckla affärsidéer för att bli mer hållbara, samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för att anställa personer från målgruppen, genom att bli det avstamp som kan behövas till reguljär arbetsmarknad. Vi vill tillsammans med bemanningsföretag arbeta med att förändra arbetsgivares attityder, anpassningsförmåga och strukturer för att ta emot individer från målgruppen i sin rekryteringsprocess. Samt tillsammans med utbildningsanordnare arbeta med att anpassa yrkesutbildningar så att personer med funktionsvariationer samt språksvaga kan ta del av de utbildningar som erbjuds.

Genom detta vill vi medverka till att skapa tillväxt i vår region och inkludera de människor som i nuläget har stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden