2019/00463 - Yrkesutbildning i Hälsingland

Projektnummer:
2019/00463
Projektägare:
Hälsinglands Utbildningsförbund, Hälsinglands Utbildningsförbund
Namn:
Yrkesutbildning i Hälsingland
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2020-02-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
4 864 335
Beviljat ESF-stöd:
4 864 335
Kontaktperson:
Jonny Engström
E-post:
jonny.engstrom@hufb.se
Stödmottagare postnr:
82180
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Projektet syftar till att stärka den yrkesinriktade vuxenutbildningen på gymnasial nivå i Hälsingland så att arbetslösa som idag står utan utbildning ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Hälsinglands Utbildningsförbund kommer att vara projektägare och tillsammans med företrädare för Hälsinglands kommuner arbeta för att stärka kompetensutvecklingen inom detta område.

Projektets önskade resultat är ett ökat samarbete mellan de aktörer som möter individer i behov av en yrkesutbildning och som kan leda till en förbättrad information till dessa och därmed också ett ökat intresse för att ansöka till yrkesutbildningar. Ett annat område som projektet tänker rikta in sig på är att förmedla en ökad kunskap gällande validering av vuxnas tidigare arbetslivserfarenheter samt hur kompletterande utbildningar kan planeras för att påskynda individens väg genom det formella utbildningssystemet. Utöver dessa områden fokuserar projektet också på att öka engagemanget och medvetenheten om yrkesutbildningen hos länets arbetsgivare samt på en ökad kunskap om utsatta gruppers möjligheter till yrkesutbildning. En ökad medvetenhet om könsbundna yrkesval och hur man kan påverka dessa finns även det med i projektet. När det gäller aktörer som planerar yrkesutbildningarnas innehåll och dimensionering fokuserar projektet på ökad medvetenhet kopplat till arbetsgivarnas behov så att en bättre matchning kan uppnås. Slutligen kommer arbete ske med att öka kunskapen om utsatta gruppers möjligheter till yrkesutbildning.

Projektperioden planeras fr.o.m. den 1 februari 2020 och avslutas 30 september 2021.