information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00446 - Ett kompetenslyft för Sverige

Projektnummer:
2019/00446
Projektägare:
Region Västmanland, Centrum för regional utveckling
Namn:
Ett kompetenslyft för Sverige
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
11650
Projektperiod:
2019-12-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
38 888 951
Beviljat ESF-stöd:
18 035 539
Kontaktperson:
Emma Linnman
E-post:
emma.linnman@regionvastmanland.se
Stödmottagare postnr:
72189
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Spelplanen för svensk industri har förändrats, vilket ESF lyfter fram i denna utlysning. Detta projekt syftar till att adressera dessa förändringar och stötta omställningen och förnyelsen i några av Sveriges största industriföretag, exportörer samt utvecklare och beställare av framtida produkter för många andra företag. I detta projekt med ABB, Bombardier, Northvolt, Westinghouse, Mälarenergi, Epiroc, Uponor, Kanthal och Systemair genomförs ett stort antal kompetensutvecklingsinsatser som stöttar personer i företagen i deras omställning för att finnas kvar och utvecklas på arbetsmarknaden. Samtidigt ger samverkan mellan dessa företag unika möjligheter till kostnadseffektiv kompetensutveckling och att bygga modeller och arbetssätt som stöttar flera gruppers och företags omställning som en följd av ny teknik och digitalisering. Genom att samla en sådan grupp av företags kompetens och kapacitet att jobba med omställningen, finns också potential att underleverantörer såväl som andra företag kommer kunna dra nytta av detta i fortsatt arbete. Något en enskild organisation har begränsade möjligheter att utveckla.

Ny snabb teknisk utveckling, digitalisering, ökad internationalisering och högre krav från kunder på komplexa lösningar, flexibilitet och snabbhet innebär behov av omställning, höjd och ny kompetens, samt arbete med långsiktig kompetensförsörjning inom industrin. Genom att adressera den stärker vi direkt konkurrenskraften i företagen, och Sveriges tillväxt.

I projektet "Ett kompetenslyft för Sverige" deltar 9 företag som alla har sin hemvist i Västmanland. Bara i Västmanland sysselsätter industrin 37 000 personer vilket motsvarar 27%. Industrin står för 54% av det samlade förädlingsvärdet i länet, vilket är näst högst andel i Sverige, samtidigt som det gör flera mindre kommuner sårbara där dessa insatser räddar arbetstillfällen i industrin såväl som i det omkringliggande samhället. Så den regionala effekten är betydande. Samtidigt sker insatserna i hela koncernerna vilket inbegriper ett antal arbetsställen runt om i Sverige, inklusive tusentals i Skellefteå och Ludvika såväl som i Syd- och Västsverige.

Genom projektet som leds av Region Västmanland möjliggörs ett samarbete mellan dessa industriföretag för att stärka sin kompetens i den stora omställning som krävs. Projektet bidrar också till en gemensam kraftsamling vilket ger möjlighet att sprida den kunskap och erfarenhet även på en regional och nationell nivå. Precis som beskrivs i bakgrunden från ESF sker en stor förändring för industriföretagen och den förflyttning i den globala värdekedjan som sker ställer nya krav på kompetens hos samtlig personal. Många satsningar har gjorts från regionalt håll för att stötta små- och medelstora företag i deras kompetensutveckling, men inte de större. Detta projekt utgör därför ett viktigt komplement och vidareutveckling till andra redan pågående satsningar, t ex ESF-projektet Smart Kompetens.

Projektet kommer att bedrivas med bas i Västmanland men omfatta flera delar av övriga Sverige. Huvudmålgruppen är de anställda och chefer på de företag som kommer att delta i kompetensutvecklingsinsatserna i projektet. Projektet kännetecknas av jämställdhet och integrering samt att projektet kommer aktivt jobba med de utmaningar som jämställdhetsanalysen baseras på.