2019/00435 - Ung Framtid i Åmål

Diarienummer:
2019/00435
Namn:
Ung Framtid i Åmål
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2019/00435
Projektägare:
Åmåls kommun, Drivhuset/ välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2020-03-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
10 372 957
Beviljat ESF-stöd:
4 852 811
Kontaktperson:
Viktor Johansson
E-post:
viktor.johansson@amal.se
Stödmottagare postnr:
66222
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Socialfonden konstaterar i utlysningen "Hållbara övergångar till arbete eller studier för unga" med syftet att underlätta unga kvinnors och mäns (15-24 år) etablering i arbetslivet och bidra till att öka deras deltagande i och fullföljande av utbildning, att en del unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Denna grupp av ungdomar återfinns i Åmåls kommun, och här behöver kommunen tillsammans med Arbetsförmedling och andra lokala aktörer utveckla/fortsätta arbetet med förkortade och förenklade vägar till arbetsmarknaden samt att aktivt arbeta för att förebygga skolavhopp. Många har behov av extra stöd och resurser för att fullfölja sina studier eller etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gäller främst ungdomar som har en nedsatt arbetsförmåga, som saknar en fullständig gymnasie-utbildning eller som är utlandsfödda.

I projektet "Drivhuset – en väg in" planeras det kommunala aktivitetsansvaret att förlängas till och med 24 år, i syfte att hålla kontakten med de ungdomar som är i behov av fortsatt stöd efter avslutad skolgång. Arbetet med att nå ungdomarna och etablera kontakt, erbjuda ett varierat utbud av insatser samt följa upp och ompröva insatserna ska utvecklas i samverkan med verksamheter i Åmåls kommun och andra berörda aktörer. Viktigt är att ungdomarna upplever att insatserna som anpassade efter deras behov, att insatserna är samordnade och att de har en tydlig kontaktperson – "en väg in" till kommunens verksamhet genom Drivhuset.