information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00433 - DOSA

Namn:
DOSA
Region:
Västsverige
Projektägare:
EDCS ekonomisk förening, EDCS - resurscentrum för jämställdhetsutveckling
Projektnummer:
2019/00433
Planerat antal deltagare:
1050
Projektperiod:
2020-02-01 - 2022-08-31
Total projektbudget:
3 061 138
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
2 038 349
Kontaktperson:
Hilda Rolfsdotter
E-post:
hilda.rolfsdotter@edcs.se
Specifikt mål:
1.1

Projektet DOSA - diskrimineringsfri och säker arbetsmiljö - ska utveckla metoder för att integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet och det systematiska förebyggande antidiskrimineringsarbetet. Metoderna ska bidra till att förändra innebörden i begreppet skyddsarbete och skapa förutsättningar för helhetsperspektiv på arbetet med att skapa hälsosamma, hållbara och icke-exkluderande arbetsplatser.

Utvecklingsarbetet byggs kring en gränsöverskridande utvecklingsprocess med deltagande från kvinno- och mansdominerade arbetsplatser. De deltagande organisationerna representeras av ledare, HR-personal, skyddsombud och fackliga representanter och utvecklingsarbete genomförs med hjälp av gemensam kunskapsutveckling, insatser i "testbäddar i de egna organisationer och en metodikgrupp som kontinuerligt sammanställer, analyserar och ger feedback till huvudprocessen. De slutliga resultaten testas och dokumenteras på ett sätt som gör dem användbara för andra organisationer. Projektet genomförs med en normkritisk och genusmedveten metod.