2019/00429 - Hållbar Kompetens i Halland

Name:
Hållbar Kompetens i Halland
Region:
Västsverige
Projektägare:
Region Halland, REGIONKONTORET
Projektnummer:
2019/00429
Planerat antal deltagare:
1394
Projektperiod:
2020-03-01 - 2022-02-28
Total projektbudget:
7 908 553
Beviljat ESF-stöd:
5 334 504
Kontaktperson:
Jeanette Bengtsson
E-post:
jeanette.bengtsson@regionhalland.se
Specifikt mål:
1

Hållbar kompetens i Halland är en fortsättning på Kompetens Destination Halland som Region Halland har drivit under snart 3 år. Hållbar kompetens i Halland fokuseras på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Där vi utöver kompetensutvecklingsinsatser för att stärka de enskilda individerna ska jobba med hållbar destinationsutveckling för Halland som helhet.