2019/00429 - Hållbar Kompetens i Halland

Diarienummer:
2019/00429
Namn:
Hållbar Kompetens i Halland
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2019/00429
Projektägare:
Region Halland, REGIONKONTORET
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
570
Projektperiod:
2020-03-01 - 2022-02-28
Total projektbudget:
4 841 734
Beviljat ESF-stöd:
3 263 163
Kontaktperson:
Jeanette Bengtsson
E-post:
jeanette.bengtsson@regionhalland.se
Stödmottagare postnr:
30180
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Hållbar kompetens i Halland är en fortsättning på Kompetens Destination Halland som Region Halland har drivit under snart 3 år. Hållbar kompetens i Halland fokuseras på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Där vi utöver kompetensutvecklingsinsatser för att stärka de enskilda individerna ska jobba med hållbar destinationsutveckling för Halland som helhet.