information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00427 - UngÖst 2.0

Projektnummer:
2019/00427
Projektägare:
SDF Östra Göteborg, Resursenheten 2/UngÖst
Namn:
UngÖst 2.0
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2020-02-04 - 2022-01-30
Total projektbudget:
17 496 184
Beviljat ESF-stöd:
8 222 927
Kontaktperson:
Inger Jayakoddy
E-post:
inger.jayakoddy@socialnordost.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
40258
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Projektets UngÖst 2.0 syftar till att vidareutveckla UngÖsts arbetsmetoder och förstärka stödet riktat till unga 15–24 år som befinner sig i en utsatt situation och där det identifierats psykisk ohälsa, hedersrelaterat våld och förtryck, anti-socialt beteende och en ökad risk för kriminalitet, våldsbejakande extremism eller negativ gängbildning. UngÖsts slututvärdering pekar dock på behovet av fortsatt metodutveckling i form av ökad kunskap och riktade insatser kring psykisk ohälsa och hedersrelaterat våld och förtryck. Avsikten är att genom intern och extern samverkan öka kompetensen kring hur dessa faktorerna samspelar med varandra samt fördjupa kunskapen kring hur målgruppens utsatthet påverkar deras etablering i samhället. Metodutvecklingen väntas resultera i att fler unga i riskzon att återgå till skola, uppnår grundskole- eller gymnasiebehörighet eller etablera sig i arbetslivet och lever självständigt liv. Vidare är syftet att sprida metoden i form av en metodbok och därmed underlätta implementeringen av arbetssättet inom andra organisationer lokalt, regionalt och nationellt.