information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00426 - Kompetensförstärkning förskola

Projektnummer:
2019/00426
Projektägare:
Göteborgsregionen, Utbildning
Namn:
Kompetensförstärkning förskola
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
512
Projektperiod:
2020-03-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
19 738 076
Beviljat ESF-stöd:
9 249 949
Kontaktperson:
Isabella Enbågen
E-post:
Isabella.enbagen@goteborgsregionen.se
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Förskolan har, och kommer framöver att ha, ett stort behov av personal med de kvalifikationer som krävs för att arbeta med barn i förskolan. I GR:s medlemskommuner precis som i övriga Sverige råder det stor brist på såväl utbildade förskollärare som utbildade barnskötare. Inom GR jobbar idag kring 1000 personer som barnskötare utan att ha någon utbildning för att arbeta med barn och fler barnskötare behöver anställas. Sjukskrivningar i förskolans kvinnodominerade arbetsplatser är höga, till stor del på grund av psykisk ohälsa kopplad till stress som kan uppstå när det saknas balans mellan krav och resurser, till exempel i form av tillräcklig kunskap för att utföra sitt arbete. Därför syftar projektet till att utbilda befintlig personal som idag arbetar som barnskötare men saknar utbildning för arbete med barn. Därutöver utför förskollärare och barnskötare idag arbetsuppgifter som de skulle kunna avlastas från med hjälp av ytterligare en personalkategori. Mot bakgrund av detta har Göteborgsregionens branschråd för förskolan kommit överens om att införa en kompletterande befattning kallad förskoleassistent som har lägre kvalifikationskrav än barnskötare. Befintlig personal kommer därför även ha möjlighet att utbilda sig till förskoleassistent i projektet. För att utbildning ska vara möjlig ur både individernas perspektiv och kommunerna som arbetsgivare krävs effektiva utbildningskoncept och nya former för validering av barnskötares befintliga kunskaper.

Utbildning av befintlig personal väntas leda till ökat professionellt självförtroende, bättre arbetsmiljö när fler har de kvalifikationer som krävs för arbetet, bättre arbetsfördelning med fler personalkategorier, tydligare karriärvägar samt att de utbildade medarbetarna kommer att bli ett bättre stöd för sina kollegor. Sammantaget väntas projektet bidra till att skapa mer hållbara arbetsplatser inom förskolan vilket borgar för minskade sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa och ökade möjligheter att behålla befintligt anställda. Dessutom förväntas projektet bidra till att på längre sikt öka attraktiviteten och statusen för branschen i allmänhet och för befattningen barnskötare samt den kompletterande befattningen förskoleassistent i synnerhet vilket kan leda till att nya och en bredare målgrupp av medarbetare lockas till förskolan.