information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00423 - Socialt Innovationslabb

Projektnummer:
2019/00423
Projektägare:
Göteborgs stad, Jämlik stad, stadsområde välfärd och fritid
Namn:
Socialt Innovationslabb
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
430
Projektperiod:
2020-02-01 - 2022-01-31
Total projektbudget:
7 869 827
Beviljat ESF-stöd:
5 255 470
Kontaktperson:
Jennie Johannisson
E-post:
jennie.johannisson@socialcentrum.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
40225
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Det här projektet syftar till att stärka kompetensen om diskrimineringsgrunderna och hur dessa påverkar människors möjligheter till arbete, hälsa och deltagande i samhället. Målet med projektet är att Göteborg både ska bli en mer jämlik stad och att vi ska bli en bättre och attraktivare arbetsgivare vilket även är en förutsättning för att staden ska bli mer jämlik.
Vi kommer att titta på hur jämställdhet mellan kvinnor och män, tillgänglighet, religion, etnicitet samt sexuell läggning och könsidentitet påverkar människors möjligheter. Detta kopplat till socioekonomiska förutsättningar gör att staden riskerar att dras isär mer än att människor känner sig delaktiga.
Göteborgs stad är arbetsgivare till 55 000 medarbetare och med pensionsavgångar samtidigt som staden växer måste vi bli bättre på att attrahera nya medarbetare och på att se till att arbetsmiljön i vår organisation är så pass bra så att vi får ner sjuktalen.