2019/00422 - Växtkraft Arena MTGS

Projektnummer:
2019/00422
Projektägare:
Mariestads kommun, Mariestads kommun
Namn:
Växtkraft Arena MTGS
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2020-02-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
20 378 893
Beviljat ESF-stöd:
13 747 851
Kontaktperson:
Maria Johansson Berg
E-post:
maria.johansson-berg@mariestad.se
Stödmottagare postnr:
54186
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projekt Växtkraft Arena MTGS bygger på tidigare goda erfarenheter och resultat från tidigare EU-projekt och syftar till att öka anställningsbarheten hos män och kvinnor som idag är arbetslösa och/eller långt ifrån arbetsmarknaden. 7tjugometoden är sedan tidigare implementerad hos medarbetare vid deltagande kommuner och kommer att fördjupas i arbetet där aktiviteter såsom yrkesinspirationsveckor, introduktionsutbildningar, individuell coachning och självstärkande inslag kommer genomföras. Projektet genomförs i Mariestad, Töreboda, Gullspång och Skövde kommuner och omfattar 300 deltagare med målet att 200 kommer i studier och/eller arbete efter projektperioden.