information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00400 - Ökad Mångfald Ökad Tillväxt II

Namn:
Ökad Mångfald Ökad Tillväxt II
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Folkuniversitetet, Gotland
Projektnummer:
2019/00400
Planerat antal deltagare:
88
Projektperiod:
2019-11-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
5 444 464
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
2 557 023
Kontaktperson:
Mats Ladebäck
E-post:
mats.ladeback@folkuniversitetet.se
Specifikt mål:
2.1

Projektet syftar till att hitta modeller för att implementera utrikes födda, lågutbildade i det svenska samhället.
Arbetet skall leda till att öka anställningsbarheten, ge arbete, längre studier alt eget företagande.
Detta skall ske i nära samarbete med Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Region Gotland, Coompanion Gotland, Företagarna och Finsam Gotland.