2019/00400 - Ökad Mångfald Ökad Tillväxt II

Name:
Ökad Mångfald Ökad Tillväxt II
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Folkuniversitetet, Gotland
Projektnummer:
2019/00400
Planerat antal deltagare:
88
Projektperiod:
2019-11-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
5 444 464
Beviljat ESF-stöd:
2 557 023
Kontaktperson:
Mats Ladebäck
E-post:
mats.ladeback@folkuniversitetet.se
Specifikt mål:
2.1

Projektet syftar till att hitta modeller för att implementera utrikes födda, lågutbildade i det svenska samhället.
Arbetet skall leda till att öka anställningsbarheten, ge arbete, längre studier alt eget företagande.
Detta skall ske i nära samarbete med Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Region Gotland, Coompanion Gotland, Företagarna och Finsam Gotland.