information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00398 - Etableringssamverkan 2

Projektnummer:
2019/00398
Projektägare:
Växjö kommun, Arbete och välfärd, Växjö kommun, Arbete och välfärd
Namn:
Etableringssamverkan 2
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
572
Projektperiod:
2019-11-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
33 272 795
Beviljat ESF-stöd:
15 625 313
Kontaktperson:
Marcus Johansson
E-post:
marcus.johansson3@vaxjo.se
Stödmottagare postnr:
35112
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102
Utvärderingsrapporter:

Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden behöver stärkas, på såväl individ- som organisationsnivå. Individen som ska integreras i samhället behöver goda förutsättningar i sin etablering för att inte riskera att hamna i utanförskap och ohälsa. Projektet Etableringssamverkan Kronoberg 2 vill fortsätta stärka och effektivisera etableringen genom tydligare anpassning och koppling till individers och arbetsgivares behov. Genom att regionalt och lokalt samverka och samordna statens och kommunernas resurser i etableringen, ska fler individer lyckas med sin etablering. Projektet ämnar vidareutveckla och stärka koordinatorsrollen, fortsatt verka sammanhållande i arbetet med lokala och regionala överenskommelser och genom strategiskt och operativt arbete främja kvinnors situation på arbetsmarknaden. Etableringssamverkan Kronoberg 2 ska knyta samman organisationer som ingår i individens etablering och ska möta nyanlända utifrån ett individuellt anpassat arbetssätt med helhetssyn erbjuda samordnat stöd. Koordinatorerna ska utgå från lokala behov och möjliggöra att målgruppen får rätt stöd i rätt tid och på rätt sätt. Projektet ska även utveckla samverkan lokalt och regionalt för att kunna erbjuda ett samordnat och samlokaliserat stöd i etableringen.