2019/00398 - Etableringssamverkan 2

Name:
Etableringssamverkan 2
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Växjö kommun, Arbete och välfärd, Växjö kommun, Arbete och välfärd
Projektnummer:
2019/00398
Planerat antal deltagare:
572
Projektperiod:
2019-11-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
33 272 795
Beviljat ESF-stöd:
15 625 313
Kontaktperson:
Marcus Marcus Johansson
E-post:
marcus.johansson3@vaxjo.se
Specifikt mål:
2.1

Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden behöver stärkas, på såväl individ- som organisationsnivå. Individen som ska integreras i samhället behöver goda förutsättningar i sin etablering för att inte riskera att hamna i utanförskap och ohälsa. Projektet Etableringssamverkan Kronoberg 2 vill fortsätta stärka och effektivisera etableringen genom tydligare anpassning och koppling till individers och arbetsgivares behov. Genom att regionalt och lokalt samverka och samordna statens och kommunernas resurser i etableringen, ska fler individer lyckas med sin etablering. Projektet ämnar vidareutveckla och stärka koordinatorsrollen, fortsatt verka sammanhållande i arbetet med lokala och regionala överenskommelser och genom strategiskt och operativt arbete främja kvinnors situation på arbetsmarknaden. Etableringssamverkan Kronoberg 2 ska knyta samman organisationer som ingår i individens etablering och ska möta nyanlända utifrån ett individuellt anpassat arbetssätt med helhetssyn erbjuda samordnat stöd. Koordinatorerna ska utgå från lokala behov och möjliggöra att målgruppen får rätt stöd i rätt tid och på rätt sätt. Projektet ska även utveckla samverkan lokalt och regionalt för att kunna erbjuda ett samordnat och samlokaliserat stöd i etableringen.