2019/00395 - Växtplats Botildenborg

Projektnummer:
2019/00395
Projektägare:
Stiftelsen Botildenborg, Stiftelsen Botildenborg
Namn:
Växtplats Botildenborg
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2020-01-02 - 2022-06-30
Total projektbudget:
15 806 803
Beviljat ESF-stöd:
7 429 042
Kontaktperson:
Lena Friblick
E-post:
lena.friblick@xenofilia.se
Stödmottagare postnr:
21237
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektet Växtplats Botildenborg syftar till att få de som står långt från arbetsmarknaden i arbete, studier eller närmare arbete. Projektet vilar på det tidigare ESF-projektet Växtplats Rosengård som har haft goda resultat. Med erfarenheter och metoder från det tidigare projektet vidareutvecklas nu arbetssätt och metoder. Projektägaren Stiftelsen Botildenborg ansvarar för genomförandet av projektet tillsammans med samverkanspartner Malmö stad som rekryterar deltagare och som finns med i hela projektprocessen för deltagaren.

Växtplats Botildenborg erbjuder en arbetsförberedande del som är förlagd i Botildenborg i Malmö (ca 12 veckor) samt en praktikdel på företag (ca 12 veckor). Den arbetsförberande delen skapar motivation, ger deltagaren viktiga kunskaper och ger underlag för en bra matchning till praktikplats. Under praktiktiden finns projektpersonal som ett stöd för både handledare på praktikplats och för deltagare.

Projektets mål är att 150 deltagare ska starta projektet och minst 50 ska gå till arbete eller studier. Deltagare ska få ökad kunskap kring arbetsmarknad och stärka sitt kontaktnät för att på så sätt komma närmare arbetsmarknaden.

Växtplats Botildenborg använder alla de delar som finns i Botildenborg för arbetsförberedelse. Det handlar om att vara med och bygga och utveckla de fysiska miljöerna, sköta Botildenborg grönsaksodlingar, skötsel av trädgård, laga mat i Världens kök och ta hand om konferensgäster som kommer till Botildenborg för utbildning.