2019/00378 - Unga Vidare

Projektnummer:
2019/00378
Projektägare:
Landskrona stad, Landskrona stad
Namn:
Unga Vidare
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
190
Projektperiod:
2020-01-02 - 2022-06-30
Total projektbudget:
12 314 127
Beviljat ESF-stöd:
5 787 571
Kontaktperson:
Filip Hansson
E-post:
filip.hansson@landskrona.se
Stödmottagare postnr:
26180
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Landskrona och Svalöv har under de senaste åren utvecklat framgångsrika sätt att motverka arbetslöshet bland ungdomar med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Ett är arbetet med ungdomar som hoppat av gymnasiet i projektet Vidare. I projektet, som finansierats av MUCF, har 24 ungdomar genomgått ett program som ökat deras motivation att i första hand återvända till utbildning och i andra hand påbörja praktik eller arbete. Projektet har haft framgångsrika resultat där 88 % av deltagarna gått vidare till studier eller arbete.

Ett annat projekt som genererat goda resultat är Ung 2018/2019. I Ung 2018/2019 arbetar kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen kring ungdomar 20-24 år som har omfattande sociala problem som skapar hinder för förankring på arbetsmarknaden. Projektet har fokus på individuell livsvägledning och handledning för att rusta ungdomarna i syfte att bryta negativa mönster, skapa rutiner och på sikt bli redo för att göra framtida yrkesval genom studier, arbete eller annan insats. Hela 75 % av deltagarna i Ung 2018/2019 har gått vidare till arbete eller studier.
De goda resultaten och metoderna från JagKan och UngSvalöv där Svalövs kommun arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen kring ungdomar ska också inkluderas.

Projektet Unga vidare syftar till att vidareutveckla de erfarenheter som dragits i Vidare, Ung 2018/2019 samt i projekten i Svalöv och efter genomfört projekt implementera arbetssätten i ordinarie verksamhet. Målgruppen är ungdomar 16-25 år som är i eller riskerar arbetslöshet. Många av ungdomarna har någon typ av funktionsnedsättning som till exempel psykisk ohälsa och är många gånger utrikesfödda. Projektet rymmer 32 deltagare åt gången i två parallella spår om 16 platser i varje. Ett spår för ungdomar 16-19 år som har hoppat av gymnasiet och ett för arbetslösa ungdomar 20-25 år. De 16 deltagarna kommer att vara i respektive delprojekt i 10-12 veckor, vilket visat sig fungera bra i projektet Ung 2018/2019.