information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00162 - Apl Nynäs

Projektnummer:
2019/00162
Projektägare:
Nynäshamns kommun, Campus Nynäshamn
Namn:
Apl Nynäs
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2019-10-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
8 212 779
Beviljat ESF-stöd:
8 212 779
Kontaktperson:
Projektledare Yasemin Kan
E-post:
yasemin.kan@nynashamn.se
Stödmottagare postnr:
14981
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Projektidén är att skapa betydligt bättre samverkan mellan skola och arbetsliv genom utveckling av metoder för samordning, lärande på arbetsplatsen, stöd till arbetsgivarna, validering, vägledning, kvalitetssäkring och kontakter med arbetslivet. Ett stabilt yrkesutbildningssystem ska skapas dels genom utveckling, dels genom implementering av funktioner med olika ansvarsområden.
Projektet ska löpa under tre år med start 1/10 2019 och slut 30/6 2022.

Ett antal metodutvecklare med olika fokus ska arbeta med utveckling.
• Samordning av apl, arbetsplatsförlagt lärande
• Lärande på arbetsplatsen, stöd till arbetsgivare
• Validering
• Vägledning och arbetslivsorientering
• Kvalitetssäkring
• Mäkling mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare

FÖRVÄNTADE RESULTAT
• utvecklade modeller, metoder och verktyg för samverkan mellan branscher, utbildningsanordnare och myndigheter avseende organisering och kvalitetssäkring av lärande på arbetsplatsen
• förbättrad tillgång till och relevans av lärande på arbetsplatsen
• förbättra arbetsmarknadens tillgång av kompetens
• förstärkt koppling och underlättad övergång mellan utbildning och arbetsliv för ungdomar och andra nytillträdande på arbetsmarknaden
• nya verktyg, strukturer eller metoder som är användbara efter projektslut
• ökad jämställdhet och tillgänglighet
• ett stabilt yrkesutbildningssystem

Nynäshamns kommun ska vara projektägare och projektet ska ha sin bas på NKC.