2019/00156 - Botkyrka BAS

Projektnummer:
2019/00156
Projektägare:
Botkyrka kommun, Jobbcenter
Namn:
Botkyrka BAS
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
350
Projektperiod:
2019-09-01 - 2022-08-31
Total projektbudget:
21 992 241
Beviljat ESF-stöd:
10 336 352
Kontaktperson:
Kerstin Berglund
E-post:
kerstin.berglund@botkyrka.se
Stödmottagare postnr:
14785
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Botkyrka BAS
Flera långtidsarbetslösa och nyanlända i Botkyrka kommun blir självförsörjande genom arbete eller studier. Detta uppnås genom språkförstärkande insatser, motivationshöjande insatser och kompetenshöjande insatser så som studier.