2019/00156 - Botkyrka BAS

Name:
Botkyrka BAS
Region:
Stockholm
Projektägare:
Botkyrka kommun, Jobbcenter
Projektnummer:
2019/00156
Planerat antal deltagare:
600
Projektperiod:
2019-09-01 - 2022-08-31
Total projektbudget:
24 219 475
Beviljat ESF-stöd:
11 382 283
Kontaktperson:
Angela Alvarez
E-post:
angela.alvarez@botkyrka.se
Specifikt mål:
2.1

Botkyrka BAS
Flera långtidsarbetslösa och nyanlända i Botkyrka kommun blir självförsörjande genom arbete eller studier. Detta uppnås genom språkförstärkande insatser, motivationshöjande insatser och kompetenshöjande insatser så som studier.