2019/00155 - Kravmärkt Yrkesroll 1.4

Projektnummer:
2019/00155
Projektägare:
Södertälje Kommun, Södertälje Kommun Omsorgskontoret
Namn:
Kravmärkt Yrkesroll 1.4
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
305
Projektperiod:
2019-08-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
16 959 045
Beviljat ESF-stöd:
11 363 623
Kontaktperson:
Marie Ardström
E-post:
marie.ardstrom@sodertalje.se
Stödmottagare postnr:
15189
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Södertälje kommuns äldreomsorg vill fortsätta att utveckla och effektivisera Kravmärkt Yrkesrolls metod för rekrytering – handledning- validering- arbetsplatslärande i syfte att kvalitetssäkra rekryteringen stärka kunskap hos sysselsatta kvinnor och män inom äldreomsorgen.
Kommunen erbjuder vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorg kompetenshöjande insatser utifrån Kravmärkt yrkesrolls modell att kvalitetssäkra kompetens. Äldreomsorgens verksamheter står inför flera stora utmaningar inför framtiden. Det är svårt att rekrytera utbildad personal. Personal har inte tillräcklig kompetens och anställs alltför ofta i tillfälliga otrygga anställningar. Vården om äldre behöver personal, behöver en säkrad kompetensförsörjning och för att klara detta behövs både en tydlig och attraktiv kompetensbaserad rekryteringsprocess och en systematik kring lärande i arbetet. Utifrån arbetsgivarens perspektiv genererar systemet en tydlig bild vad de anställda kan och vad de behöver kompetensutveckla. Genom strategier kan arbetsgivaren utforma insatser som både stimulerar lärande och utveckling på arbetsplatsen. Södertälje Kommun som medlem i Föreningen Kravmärkt Yrkesroll kommer att vidareutveckla material, metoder och verktyg för kompetensutveckling och träning i nära samverkan med Föreningens medlemmar.