information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00155 - Kravmärkt Yrkesroll 1.4

Namn:
Kravmärkt Yrkesroll 1.4
Region:
Stockholm
Projektägare:
Södertälje Kommun, Södertälje Kommun Omsorgskontoret
Projektnummer:
2019/00155
Planerat antal deltagare:
305
Projektperiod:
2019-08-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
16 959 045
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
11 363 623
Kontaktperson:
Marie Ardström
E-post:
marie.ardstrom@sodertalje.se
Specifikt mål:
1.1

Södertälje kommuns äldreomsorg vill fortsätta att utveckla och effektivisera Kravmärkt Yrkesrolls metod för rekrytering – handledning- validering- arbetsplatslärande i syfte att kvalitetssäkra rekryteringen stärka kunskap hos sysselsatta kvinnor och män inom äldreomsorgen.
Kommunen erbjuder vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorg kompetenshöjande insatser utifrån Kravmärkt yrkesrolls modell att kvalitetssäkra kompetens. Äldreomsorgens verksamheter står inför flera stora utmaningar inför framtiden. Det är svårt att rekrytera utbildad personal. Personal har inte tillräcklig kompetens och anställs alltför ofta i tillfälliga otrygga anställningar. Vården om äldre behöver personal, behöver en säkrad kompetensförsörjning och för att klara detta behövs både en tydlig och attraktiv kompetensbaserad rekryteringsprocess och en systematik kring lärande i arbetet. Utifrån arbetsgivarens perspektiv genererar systemet en tydlig bild vad de anställda kan och vad de behöver kompetensutveckla. Genom strategier kan arbetsgivaren utforma insatser som både stimulerar lärande och utveckling på arbetsplatsen. Södertälje Kommun som medlem i Föreningen Kravmärkt Yrkesroll kommer att vidareutveckla material, metoder och verktyg för kompetensutveckling och träning i nära samverkan med Föreningens medlemmar.