2019/00153 - BLIVA

Projektnummer:
2019/00153
Projektägare:
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Namn:
BLIVA
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
1200
Projektperiod:
2019-08-01 - 2022-09-30
Total projektbudget:
43 445 070
Beviljat ESF-stöd:
29 102 064
Kontaktperson:
Projektledare Cecilia Göransson
E-post:
cecilia.goransson@edu.stockholm.se
Stödmottagare postnr:
10422
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för lärare (och skolledare) att utveckla sin digitala kompetens samt utforska och nyttja den inneboende potentialen som digitaliseringen i skolan kan innebära. Genom kollegialt lärande och nätverk på flera nivåer kan undervisningens kvalitet utvecklas. Detta leder till att tillgängligheten för alla målgrupper ökar och lärandet stärks, framförallt för de elever som skolan har svårigheter att nå. Skolans inre organisation och processer utvecklas och stärks. Projektets syfte och genomförande bidrar även med att skapa förutsättningar för såväl kompetensförsörjning av lärare som för en förbättrad psykosocial arbetsmiljö och ökad måluppfyllelse för eleverna.