2019/00153 - BLIVA

Name:
BLIVA
Region:
Stockholm
Projektägare:
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Projektnummer:
2019/00153
Planerat antal deltagare:
1200
Projektperiod:
2019-08-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
44 705 749
Beviljat ESF-stöd:
29 948 522
Kontaktperson:
Projektledare Cecilia Göransson
E-post:
cecilia.goransson@edu.stockholm.se
Specifikt mål:
1

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för lärare (och skolledare) att utveckla sin digitala kompetens samt utforska och nyttja den inneboende potentialen som digitaliseringen i skolan kan innebära. Genom kollegialt lärande och nätverk på flera nivåer kan undervisningens kvalitet utvecklas. Detta leder till att tillgängligheten för alla målgrupper ökar och lärandet stärks, framförallt för de elever som skolan har svårigheter att nå. Skolans inre organisation och processer utvecklas och stärks. Projektets syfte och genomförande bidrar även med att skapa förutsättningar för såväl kompetensförsörjning av lärare som för en förbättrad psykosocial arbetsmiljö och ökad måluppfyllelse för eleverna.