2019/00152 - SamMA (Samverkan Mot Arbete)

Diarienummer:
2019/00152
Namn:
SamMA (Samverkan Mot Arbete)
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2019/00152
Projektägare:
Samordningsförbundet Östra Södertörn, Samordningsförbundet Östra Södertörn
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2019-08-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
52 424 499
Beviljat ESF-stöd:
24 638 675
Kontaktperson:
Margareta Nylander
E-post:
margareta.nylander@haninge.se
Stödmottagare postnr:
13681
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektidén består i att genom myndighetsgemensamma plattformar fördjupa samverkan för att unga vuxna kvinnor och män med funktionsnedsättningar och/eller stort stödbehov ska etablera sig på arbetsmarknaden. Samverkan ska organiseras genom ett myndighetsgemensamt samråd och tre mindre lokala team. Teamen ska tillhandahålla individanpassade insatser med fokus mot en tidig arbetsetablering. Samtidigt ska arbetsgivare erhålla stöd för att öka möjlighetera att anställa unga vuxna med funktionsnedsättningar.

Målgrupp är unga vuxna 16-35 år som har en funktionsnedsättning och/eller står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden på grund av en sammansatt problematik och idag faller mellan stolarna. Genom uppbyggnad av myndighetsgemensamma samverkansplattformar i form av samåd och lokala team ska individerna erbjudas insatser och metoder som utgår ifrån individernas individuella behov av stöd och anpassning i form av Case management, Supported employment, SIUS, arbetsterapeut, hälsofrämjande insatser och KBT-terapeut. Syftet är att underlätta för individerna att få långsiktigt koordinerade insatser för att närma sig arbetsmarknaden samt att erbjuda arbetsgivare stöd för att underlätta hållbara anställningar.

Med stöd av projektet kommer följande kompetenser att erbjudas målgruppen:
- case manager
- SE-handledare
- arbetsterapeut
- friskvårdskonsulent
- KBT-terapeut

Projektet förväntas bidra till att utveckla och implementera hållbara samverkansplattformar som kan underlätta effektiva insatser för att bryta inlåsningseffekter av offentlig försörjning för målgruppen unga vuxna med funktionsnedsättning och/eller med stort stödbehov. En röd tråd genom hela projektet är att öka tillgängligheten för kvinnor och män i målgruppen samt verka för likabehandling under vägen till arbete samt på arbetsplatsen.

Projektaktörer är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Haninge kommun, Nynäshamns kommun och Tyresö kommun. Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare.