2019/00136 - Krysspejling

Name:
Krysspejling
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Funkibator Ideell förening, Funkibator Ideell förening
Projektnummer:
2019/00136
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2019-09-02 - 2023-02-28
Total projektbudget:
2 645 082
Beviljat ESF-stöd:
2 645 082
Kontaktperson:
Fia Sjöstrand
E-post:
sofie.sjostrand@sip.se
Specifikt mål:
2.3

Krysspejling är ett projekt som adresserar behovet av nya lösningar för de stora och växande grupper i samhället (hemmasittare mm) som riskerar hamna i permanent utanförskap trots stora insatser från samhällets sida. Det behövs ett nytt sätt att arbeta och tänka, ett nytt sätt att se föreningslivet som resurs och utgångspunkt för hälsa, välmående och en väg tillbaka till arbetslivet. I projektet utvecklas därför en metodik i samverkan med relevanta aktörer som gör att ideella föreningar kan ta en större roll i för-rehabiliterande insatser.

En central del i projektet är också att utveckla samverkansformer - att göra alla aktörer i "systemet" runt målgrupperna bättre på att lotsa rätt. Idag saknas systemöverblicken, man kan sitt eget, men oftast inte de andras aktörernas insatser. Framför allt saknas kunskap om vilken roll den ideella sektorn kan ha i vårdinsatser och vägen till arbete. I projektet samlas alla aktörer som påverkar eller påverkas av målgruppen.
Med det här projektet skapar vi verklig transformation, inte bara förändring på marginalen. På individnivån skapas förutsättningar att gå från utanförskap till innanförskap. Ideella organisationer får möjlighet att ta en större och förnyad roll. På samhällsnivån blir det långsiktiga strukturella effekten en bättre fungerande och mer inkluderande arbetsmarknad.