information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00114 - MINDSET

Namn:
MINDSET
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Kristianstad Kommun, Arbete och välfärdsförvaltningen, VLC
Projektnummer:
2019/00114
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2019-09-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
12 065 312
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
5 670 697
Kontaktperson:
Marie Strandberg
E-post:
marie.strandberg@kristianstad.se
Specifikt mål:
2.2

MINDSET
Ungdomarna i utanförskapsområdena Charlottesborg och Gamlegården ska få stöd i att nå arbete eller studier samt delaktighet i samhället socialt. Projektet kommer att arbeta utifrån en strukturerad plan för individen men också på organisationsnivå för att öka förståelsen för varandras uppdrag mellan t ex skola och socialtjänst Vi måste arbeta tillsammans för att inkludera målgruppen i ordinarie strukturer. På den strategiska nivån är målet att på länge sikt minska segregationen i Kristianstad och skapa ett inkluderande samhällsklimat.
Projektets aktörer och intressenter ser ett stort behov av ett helhetsgrepp för att ungdomarnas utanförskap ska kunna brytas. En viktig del av projektet är att utveckla ett nytt arbetssätt som är verksamhetsöverskridande och helt utgår från individens behov.