2019/00114 - MINDSET

Name:
MINDSET
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Kristianstad Kommun, Arbete och välfärdsförvaltningen, VLC
Projektnummer:
2019/00114
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2019-09-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
18 652 386
Beviljat ESF-stöd:
8 766 316
Kontaktperson:
Marie Strandberg
E-post:
marie.strandberg@kristianstad.se
Specifikt mål:
2.2

MINDSET
Ungdomarna i utanförskapsområdena Charlottesborg och Gamlegården ska få stöd i att nå arbete eller studier samt delaktighet i samhället socialt. Projektet kommer att arbeta utifrån en strukturerad plan för individen men också på organisationsnivå för att öka förståelsen för varandras uppdrag mellan t ex skola och socialtjänst Vi måste arbeta tillsammans för att inkludera målgruppen i ordinarie strukturer. På den strategiska nivån är målet att på länge sikt minska segregationen i Kristianstad och skapa ett inkluderande samhällsklimat.
Projektets aktörer och intressenter ser ett stort behov av ett helhetsgrepp för att ungdomarnas utanförskap ska kunna brytas. En viktig del av projektet är att utveckla ett nytt arbetssätt som är verksamhetsöverskridande och helt utgår från individens behov.