information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00111 - Ung kompetens Eslöv

Namn:
Ung kompetens Eslöv
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Eslövs kommun, Arbetsmarknadsenheten
Projektnummer:
2019/00111
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2019-09-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
7 438 818
Beviljat ESF-stöd:
3 496 244
Kontaktperson:
Annie Niubó
E-post:
annie.niubo@eslov.se
Specifikt mål:
2.2

Projektet Ung kompetens Eslöv är en satsning som erbjuder utökat stöd till unga i Eslövs kommun med individuellt anpassade aktiviteter och stöd med den önskade effekten att en ökad andel unga kvinnor och män i åldern 15-24 år kommer i arbete eller studier. Deltagare i projektet lider på olika sätt av problematik som psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, våld i nära relationer och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det stöd som erbjuds genom projektet grundar sig på ett integrerat jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv och tillämpar metoden Supported Employment vilket innebär att stödet är individanpassat. Det innebär att projektets aktiviteter kan variera beroende på deltagarnas behov utifrån, kön, bakgrund och tidigare erfarenheter. Projektets mål är att under 2019 till och med 2022 erbjuda 60 ungdomar stöd och aktiviteter för att komma i arbete eller studier, varav 45 procent kvinnor och 55 procent män. Det statistiska underlag som finns visar på en högre andel män än kvinnor i Eslövs kommun som varken arbetar eller studerar. Projektorganisationen består av en arbetsgrupp och styrgrupp från tre förvaltningar i Eslövs kommun: Barn och utbildning, Vård och omsorg samt Kommunledningskontoret. Externa samverkansparter är Eslövs folkhögskola, Arbetsförmedlingen och Finsam MittSKåne.