2019/00085 - Unga och nyanlända till jobb

Name:
Unga och nyanlända till jobb
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Kumla kommun, Vuxenutbildningen/gymnasiet, Vuxenutbildningen/gymnasieskolan Kumla
Projektnummer:
2019/00085
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2019-09-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
6 866 396
Beviljat ESF-stöd:
3 238 981
Kontaktperson:
Rolf Östman
E-post:
rolf.ostman@kumla.se
Specifikt mål:
2.1

Genom samverkan mellan Vuxenutbildningen/gymnasiet, Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknads- och integrationsenheten ska fler ur målgrupperna nyanlända, ungdomar som inte arbetar eller studerar, samt personer med neuropsykiatriska funktionshinder stödjas till studier och genom lyckade studier etableras på arbetsmarknaden. Projektet innefattar förstärkta resurser för individuellt stöd, utveckling av samverkansmodeller, utveckling av stödmodeller innan och under utbildning.