information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00085 - Unga och nyanlända till jobb

Projektnummer:
2019/00085
Projektägare:
Kumla kommun, Vuxenutbildningen/gymnasiet, Vuxenutbildningen/gymnasieskolan Kumla
Namn:
Unga och nyanlända till jobb
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2019-09-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
6 866 396
Beviljat ESF-stöd:
3 238 981
Kontaktperson:
Rolf Östman
E-post:
rolf.ostman@kumla.se
Stödmottagare postnr:
69280
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Genom samverkan mellan Vuxenutbildningen/gymnasiet, Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknads- och integrationsenheten ska fler ur målgrupperna nyanlända, ungdomar som inte arbetar eller studerar, samt personer med neuropsykiatriska funktionshinder stödjas till studier och genom lyckade studier etableras på arbetsmarknaden. Projektet innefattar förstärkta resurser för individuellt stöd, utveckling av samverkansmodeller, utveckling av stödmodeller innan och under utbildning.