2019/00041 - IMFIS

Diarienummer:
2019/00041
Namn:
IMFIS
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2019/00041
Projektägare:
Sandvikens kommun, LOK-Center
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2019-05-01 - 2022-04-30
Total projektbudget:
6 703 020
Beviljat ESF-stöd:
3 125 134
Kontaktperson:
Louise Olsson
E-post:
louise.olsson@sandviken.se
Stödmottagare postnr:
81180
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Utanförskapet för gruppen med Aktivitetsersättning är stor. Inlåsningseffekten av att ha aktivitetsersättning är tydlig. Många inom målgruppen saknar social tillhörighet och ohälsan är stor. Dessa saker syftar projektet till att bryta. Genom att utveckla och använda beprövade metoder för att skapa sammanhang, god hälsa, ge valkompetens och framtidstro mot ett liv i arbete eller meningsfull sysselsättning. Projektet ska ge möjligheter till individen att få ett gott och hälsosamt liv och om förutsättningar finns - en förankring på arbetsmarknaden.

Projektnamnet IMFIS - Inkluderande och meningsfull framtid i Sandviken är valt utifrån att symbolisera att alla oavsett sina unika förutsättningar kan få ett funktionellt liv och möjligheten till att må bra. Projektet ska ta fram metoder/arbetsformer som hjälper unga med aktivitetsersättning att komma i arbete, utbildning eller att komma närmare arbetsmarknaden.