2018/00598 - Ung framtid 2.0

Name:
Ung framtid 2.0
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Verksamhetsområde Arbetssökande
Projektnummer:
2018/00598
Planerat antal deltagare:
8000
Projektperiod:
2018-12-02 - 2023-02-28
Total projektbudget:
226 098 702
Beviljat ESF-stöd:
150 818 212
Kontaktperson:
Carola Larsson
E-post:
carola.larsson@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
3

Ung framtid 2.0 ska genom intensifierat matchningsarbetet bidra till att unga män och kvinnor mellan 16-29 år kommer ut i arbete eller studier i större utsträckning i de utsedda regionerna jämfört med övriga regioner i Sverige. De tre regionerna är Mellersta Norrland, Norra Mellansverige och Sydsverige. Dessa är utvalda eftersom de har en högre ungdomsarbetslöshet än övriga regioner i Sverige. Ung framtid 2.0 ska förbättra matchningsbarheten och jobbsökaraktiviteterna genom att stärka Arbetsförmedlingens individuella insatser. Projektet ska även förbättra Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivare med syfte att ska möjlighet till arbete för målgruppen, genom att anordna aktiviteter gentemot arbetsgivare.