information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00567 - Kom in!

Namn:
Kom in!
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling
Projektnummer:
2018/00567
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2019-03-01 - 2022-02-28
Total projektbudget:
3 713 497
Beviljat ESF-stöd:
1 745 519
Kontaktperson:
Sofia Flemark
E-post:
sofia.flemark@skane.se
Specifikt mål:
2.3

Både Skåne och Kalmar län har länge haft en låg sysselsättningsgrad och samtidigt finns det en tydlig efterfrågan på arbetsmarknaden inom olika branscher. En tydlig del av de yrken som efterfrågas kräver en högre utbildning inom både offentlig och privat sektor. Samtidigt är det en större andel av befolkningen i Skåne och Kalmar län som är utrikes födda kvinnor, och som har den lägsta förvärvsgraden trots att många i denna kategori redan är högskoleutbildade och besitter yrkeskompetens. Denna samhällskategori är dessutom lägst representerad på arbetsmarknaden även i Västra Götalandsregionen och utmaningen har en liknande omfattning som i Skåne och Kalmar län.

Förutom formell akademisk utbildning behöver utrikes födda kvinnor i Sverige även andra kompetenser för att närma sig arbetsmarknaden, framförallt bra kunskap i svenska språket samt nätverk inom sitt professionella område.

Genom projektet Kom in! bygger vi vidare på erfarenheter från ett tidigare mycket framgångsrikt mentorsprojekt och utveckla en metod för en effektivare och snabbare integrering av utrikes födda kvinnor med högskoleutbildning på arbetsmarknaden. Inom ramen för projektet kommer även en strategi att tas fram för att förankra vår mentorsmetod nationellt.

Fokus i metoden kommer att vara arbetslösa utrikes födda kvinnor med högskoleutbildning och även de deltagande arbetsgivarna och dessas kompetensbehov. Genom projektet Kom in! kommer målgruppen utrikes födda kvinnor att få arbetsmarknadsnycklar i form av möjlighet att träna svenska språket, tillgång till professionellt nätverk och praktik, och arbetsgivarna, möjlighet till kompetent resursförstärkning.

I projektet kommer Arbetsförmedlingen och arbetsgivare, i kombination med skräddarsydda utbildningar, nätverksträffar och praktik, ge deltagarna utrikes födda kvinnor ett bra stöd för att närma sig arbetsmarknaden. De samverkande arbetsgivarna förväntas utveckla ett mångkulturellt och inkluderande arbetsklimat samt utvecklat sin rekryteringsprocess så att rekryteringsprocessen kan attrahera målgruppen utrikes födda kvinnor för kommande rekryteringar.

Genom en bredd samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer vill vi tillsammans utveckla och tillämpa vårs mentormetod så att kraft skapas till att påverka den befintliga strukturen i en positiv riktning.