information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00566 - Kvinna in i Sverige

Projektnummer:
2018/00566
Projektägare:
Länsstyrelsen i Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanland
Namn:
Kvinna in i Sverige
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2019-01-15 - 2021-11-30
Total projektbudget:
36 691 291
Beviljat ESF-stöd:
17 244 907
Kontaktperson:
Ulrica Lindelöf
E-post:
ulrica.lindelof@lansstyrelsen.se
Stödmottagare postnr:
72186
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet Kvinna in i Sverige riktar sig mot att förbättra möjligheterna för utrikes födda kvinnor att närma sig arbetsmarknaden eller studier. I Västmanlands län under augusti 2018 fanns sammanlagt 5676 arbetssökande med utrikes bakgrund, varav 2966 var män och 2710 kvinnor. Under 2018 har arbetslösheten för utrikes födda män minskat med 11 procent jämfört med augusti 2017. Under samma tidsperiod har arbetslösheten för utrikes födda kvinnor enbart minskat med 1,5 procent. Med anledning av detta är det av vikt att genom insatser förbättra förutsättningarna för att den aktuella målgruppen ska kunna närma sig arbete eller studier.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen och fem av länets totalt tio kommuner - Norberg, Skinnskatteberg, Fagersta, Köping och Sala. Deltagare till projektet kommer att rekryteras främst genom försörjningsstöd i respektive kommun. Varje kommun kommer att erbjuda aktiviteter och insatser som tagits fram lokalt – eftersom kommunernas och deltagarnas behov och förutsättningar varierar. Projektets metod utgår från att genomföra aktiviteterna med en hög grad av delaktighet från målgruppen, att validera dolda kompetenser och tidigare erfarenheter, knyta kontakter/bygga nätverk för att bryta isoleringen samt att stärka kvinnornas språkkunskaper och kunskaper om den svenska arbetsmarknaden. Vi har kommer även att involvera en kvinnlig polisresurs för att främja kontakt med rättsväsende och myndighetspersoner. Genom samverkan mellan kommunerna finns förhoppningar om att utveckla metoder och arbetssätt som kan anpassas till individernas behov. Detta genom att aktiviteter som anordnas kommer individer från de olika kommunerna att kunna ta del av beroende på hur deras behov ser ut. Projektet kommer såldes att präglas strakt av ett målgruppsperspektiv. Genom detta tillvägagångsätt är förhoppningen att uppnå syftet med projektet som är att utrikes födda kvinnors möjligheter till att känna tillhörighet i samhället och närma sig sysselsättning ska öka.