information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00549 - Lärandeforum UUA

Projektnummer:
2018/00549
Projektägare:
Akademikerförbundet SSR, Akademikerförbundet SSR
Namn:
Lärandeforum UUA
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2019-01-31 - 2022-01-30
Total projektbudget:
29 721 564
Beviljat ESF-stöd:
29 721 564
Kontaktperson:
Dolores Kandelin Mogard
E-post:
dolores.kandelin-mogard@akademssr.se
Stödmottagare postnr:
11296
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Bakgrunden till projektet är den kompetensförsörjningsbrist som finns idag samtidigt som stora grupper inte kommer in på arbetsmarknaden. Det finns ett stort behov av att åstadkomma ett perspektivskifte i synen på våra arbetsplatser för att få ett friskt, inkluderande, tillgängligt och hållbart arbetsliv.
Akademikerförbundet SSR, Swedavia, Randstad, Föreningen Sveriges Företagshälsor, Vasakronan och Funktionsrätt Sverige ser denna ansökan som nästa steg i att tillsammans med ett utökat antal aktörer fortsätta verka för en universell utformning av arbetsplatser på hela arbetsmarknaden och få ett tillgängligt och friskt arbetsliv.
Universell utformning av arbetsplatser tar sitt avstamp i en helhetssyn på arbetsplatsen, där olika aspekter såsom fysisk utformning, social arbetsmiljö, ledning/organisering och rekrytering sammantaget ger människor möjligheter att bidra till verksamheten utifrån sina olika förutsättningar.
För att uppnå ett perspektivskifte krävs ett helhetsgrepp med arbetsplatsfokus och en samverkan mellan aktörer inom olika sektorer. Arbetet innebär att etablera ett forum för lärande och strategisk påverkan kring universell utformning av arbetsplatser. Det sker i ett brett samarbete med aktörer på arbetsmarknadens i olika sektorer. Genom utvecklade, breda, partnerskap finns de största möjligheterna för att åstadkomma de förändringar som behövs för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart arbetsliv och en inkluderande arbetsmarknad fri från diskriminering.