information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2018/00547 - Hejsvenska

Namn:
Hejsvenska
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Malmö Stad, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Komvux Malmö Sfi
Projektnummer:
2018/00547
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2018-11-05 - 2021-04-05
Total projektbudget:
4 263 313
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
3 197 485
Kontaktperson:
ANNIKA HANSEN
E-post:
annika.hansen@malmo.se
Specifikt mål:
1.2

Bakgrunden till projektet är ett behov av ett funktionellt digitalt verktyg som kompletterar alla sfi:s kurser och har stödstrukturer så att det kan användas av alla andraspråksinlärare, även lågutbildade.

Syftet är snabbare progression i användarnas språkinlärning och att i förlängningen underlätta deltagandet i samhällslivet och ett snabbare inträde i arbetslivet.

Målet är att skapa ett nytt kostnadsfritt funktionellt webbverktyg motsvarande sfi-kurs C och D med tillhörande appar. Verktyget ska vara uppbyggt kring tio vardagliga teman/kurs, vara anpassat för individuell och flexibel användning och ge träning i muntlig färdighet parallellt med ökad hörförståelse samtidigt med fortsatt läs- och skrivträning.

Det förväntade resultatet är ett verktyg, som beaktar jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet och som ska ge möjlighet för dessa andraspråksinlärare att snabbare tillägna sig det grundläggande språket samtidigt som läs- och skrivfärdigheten utvecklas.