2018/00547 - Hejsvenska

Name:
Hejsvenska
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Malmö Stad, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Komvux Malmö Sfi
Projektnummer:
2018/00547
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2018-11-05 - 2021-04-05
Total projektbudget:
4 263 313
Beviljat ESF-stöd:
3 197 485
Kontaktperson:
ANNIKA HANSEN
E-post:
annika.hansen@malmo.se
Specifikt mål:
1.2

Bakgrunden till projektet är ett behov av ett funktionellt digitalt verktyg som kompletterar alla sfi:s kurser och har stödstrukturer så att det kan användas av alla andraspråksinlärare, även lågutbildade.

Syftet är snabbare progression i användarnas språkinlärning och att i förlängningen underlätta deltagandet i samhällslivet och ett snabbare inträde i arbetslivet.

Målet är att skapa ett nytt kostnadsfritt funktionellt webbverktyg motsvarande sfi-kurs C och D med tillhörande appar. Verktyget ska vara uppbyggt kring tio vardagliga teman/kurs, vara anpassat för individuell och flexibel användning och ge träning i muntlig färdighet parallellt med ökad hörförståelse samtidigt med fortsatt läs- och skrivträning.

Det förväntade resultatet är ett verktyg, som beaktar jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet och som ska ge möjlighet för dessa andraspråksinlärare att snabbare tillägna sig det grundläggande språket samtidigt som läs- och skrivfärdigheten utvecklas.