2018/00529 - Bättre hälsa II

Diarienummer:
2018/00529
Namn:
Bättre hälsa II
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2018/00529
Projektägare:
Socialförvaltningen Sydväst, Göteborgs stad, Socialförvaltningen Sydväst
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
390
Projektperiod:
2019-01-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
7 586 587
Beviljat ESF-stöd:
7 586 587
Kontaktperson:
Maud Willardsson Engström
E-post:
maud.willardsson.engstrom@socialsydvast.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
42121
Stödmottagarens address:
Västra Frölunda
Programområde:
5
Specifikt mål:
5.3
Unionens medfinansieringsgrad:
Interventionstyp:
0

Bättre hälsa ll är inriktat på att ge förebyggande hälsoinformation till de EU medborgare som är mest socialt och ekonomiskt utsatta och befinner sig i Göteborg eller Stockholm. Göteborgs stad är projektägare och genomför projektet tillsammans med Frälsningsarmén. Projektet är en fortsättning på ett liknande projekt som har genomförts under 3 år. Bättre hälsa ll vänder sig både till kvinnor och män men tyngdpunkten ligger på att nå kvinnorna då deras utsatthet kan betraktas som dubbel. Projektet tar sin utgångspunkt i jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet som viktiga parametrar för hälsa och välbefinnande samt egenmakt att bryta utanförskap och fattigdom. I Bättre hälsa II kommer stor vikt att läggas vid det transnationella utbytet med hemländerna för att förbättra möjligheterna för målgruppen att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.